Onze bijdrage aan duurzaamheid

Wij willen milieuschade tot een minimum reduceren en dat wat niet te reduceren valt compenseren. Dit komt tot uitdrukking in ons Milieuzorgsysteem. Sinds eind 2012 zijn we gecertificeerd op niveau 4 van de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

De prestatieladder kent twee belangrijke uitgangspunten:

  • maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  • minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De uitgangspunten van de prestatieladder vertalen zich in:

  • nzicht in onze CO2-voetafdruk
  • reductiemaatregelen
  • transparantie
  • het ontplooien van initiatieven

Sogeti voert sinds 2011 ook het Certificaat ‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’ toegekend door Climate Neutral Group.