Foto: Masha Business Intelligence specialist Sogeti

CO2 Prestatieladder en Duurzaamheid

Duurzaamheid is bij Sogeti meer dan een fraaie paragraaf in het jaarverslag. Het is onlosmakelijk verbonden aan onze missie om de samenleving eenvoudiger te maken en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken.

Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid richting onze klanten, medewerkers en de samenleving zit in onze genen en dragen wij van nature daarom actief uit.

ISO-standaard MVO

We hanteren de internationale standaard ISO 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De basis voor al onze zakelijke handelingen is integriteit. Iedereen die met ons te maken heeft, zowel intern als extern, kan rekenen op een respectvolle, eerlijke en rechtvaardige behandeling. Onze manier van werken en ons gedrag is beschreven in onze Richtlijn Bedrijfsethiek. Wij respecteren mensenrechten en leven alle regelgeving op dit gebied na.

Medewerkers dragen bij

Maatschappelijk verantwoordelijk met draag- en daadkracht.

Opkikkerdag 2021

 

Wij stimuleren onze medewerkers om maatschappelijk en duurzaam actief te zijn. Dat doen ze bijvoorbeeld door hun inzet tijdens de Sogeti Super Opkikkerdag, of door bij te dragen aan de Clean Up actie, waarbij er zwerfafval wordt opgeruimd. Maar, daar houdt het niet bij op. Sogeti maakt zich ook hard voor het verbeteren van digitale vaardigheden in het onderwijs. Wij delen onze kennis en vaardigheden graag met universiteiten en hogescholen. Ook stimuleren we het IT-onderwijs in het voortgezet en zelfs primair onderwijs. Daarnaast geven wij gericht aandacht aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarin werken we samen met verschillende organisaties, onder andere ITvitae (www.itvitae.nl).

CO2-beleid

Klimaatneutraal in 2025 en Net Zero in 2030. Dat is onze doelstelling waar we hard aan werken. Aangezien onze CO2-footprint voor 90% gerelateerd is aan mobiliteit kiezen we voor elektrische of hybride auto’s; werken we thuis waar mogelijk en gaan we creatief en duurzaam om met ons dagelijkse vervoer.

Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven in Nederland tot het reduceren van onder andere CO2. Sinds 2012 is Sogeti gecertificeerd voor niveau 4. Met dit certificaat maken we inzichtelijk wat onze duurzame doelen zijn en hoe we jaar op jaar onze CO2-emissie verminderen.