CO2 Prestatieladder en Duurzaamheid

Foto: Masha Business Intelligence specialist Sogeti

Duurzaamheid is bij Sogeti meer dan een fraaie paragraaf in het jaarverslag. Het is onlosmakelijk verbonden aan onze missie om de samenleving eenvoudiger te maken en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken.

Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid richting onze klanten, medewerkers en de samenleving zit in onze genen en dragen wij van nature daarom actief uit.

ISO-standaard MVO

We hanteren de internationale standaard ISO 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De basis voor al onze zakelijke handelingen is integriteit. Iedereen die met ons te maken heeft, zowel intern als extern, kan rekenen op een respectvolle, eerlijke en rechtvaardige behandeling. Onze manier van werken en ons gedrag is beschreven in onze Richtlijn Bedrijfsethiek. Wij respecteren mensenrechten en leven alle regelgeving op dit gebied na.

Medewerkers dragen bij

Duurzaamheid kan niet zonder draag- en daadkracht.

Foto Sogetisten op de Opkikkerdag

Daarom stimuleren wij onze medewerkers om maatschappelijk actief te zijn. Wij geven ze de middelen en de mogelijkheden om zich in te zetten voor projecten die bijdragen aan de maatschappij in het algemeen en duurzaamheid in het bijzonder. Een voorbeeld hiervan is de Super Opkikkerdag. 

CO2-beleid

Duurzaamheid hebben we duidelijk vormgegeven. Om te beginnen berekenen we jaarlijks onze CO2-footprint. Negentig procent van de CO2-uitstoot is gerelateerd aan onze mobiliteit. Dit betekent onder meer dat we (zuinig!) rijden met zuinige en hybride auto’s binnen Sogeti extra aantrekkelijk maken. Net zoals het creatiever omgaan met vervoer én het stimuleren van Sogeti Optimaal Werken (plaats- en tijdonafhankelijk).

Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een initiatief van ProRail om bedrijven die CO2-reductie inzichtelijk maken met een gunningvoordeel te belonen.

 

Inmiddels is het initiatief overgedragen aan de St. Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. In december  2012 is Sogeti gecertificeerd voor niveau 4. Belangrijk onderdeel van de certificering is het inzichtelijk maken van de CO2-voetafdruk en de reductie ambities door de antwoorden op de certificeringvragen toegankelijk te maken.