Duurzaamheid Sogeti

CO2 Prestatieladder en Duurzaamheid

Duurzaamheid is bij Sogeti meer dan een fraaie paragraaf in het jaarverslag. Het is onlosmakelijk verbonden aan onze missie om de samenleving eenvoudiger te maken en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken.

Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid richting onze klanten, medewerkers en de samenleving zit in onze genen en dragen wij van nature daarom actief uit.

Medewerkers dragen bij

Maatschappelijk verantwoordelijk met draag- en daadkracht.
Wij stimuleren onze medewerkers om maatschappelijk en duurzaam actief te zijn. Dat doen ze bijvoorbeeld door hun inzet tijdens de Sogeti Super Opkikkerdag, of door bij te dragen aan de Clean Up actie, waarbij er zwerfafval wordt opgeruimd. Maar, daar houdt het niet bij op. Sogeti maakt zich ook hard voor het verbeteren van digitale vaardigheden in het onderwijs. Wij delen onze kennis en vaardigheden graag met universiteiten en hogescholen. Ook stimuleren we het IT-onderwijs in het voortgezet en zelfs primair onderwijs. Daarnaast geven wij gericht aandacht aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarin werken we samen met verschillende organisaties, onder andere ITvitae (www.itvitae.nl).

Opkikkerdag Sogeti collage


CO2-beleid

De basis voor al onze zakelijke handelingen is integriteit. Iedereen die met ons te maken heeft, zowel intern als extern, kan rekenen op een respectvolle, eerlijke en rechtvaardige behandeling. Onze manier van werken en ons gedrag is beschreven in onze Richtlijn Bedrijfsethiek. Wij respecteren mensenrechten en leven alle regelgeving op dit gebied na.

Klimaatneutraal in 2025 en Net Zero in 2030. Dat is onze doelstelling waar we hard aan werken. Aangezien onze CO2-footprint voor 90% gerelateerd is aan mobiliteit kiezen we voor elektrische of hybride auto’s; werken we thuis waar mogelijk en gaan we creatief en duurzaam om met ons dagelijkse vervoer.


 

Ton CO2

 

Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven in Nederland tot het reduceren van onder andere CO2. Sinds 2021 is Sogeti gecertificeerd op niveau 5, het hoogste niveau. Met dit certificaat maken we inzichtelijk wat onze duurzame doelen zijn en hoe we jaar op jaar onze CO2-emissie verminderen.

Download CO2 Bewust Certificaat 2022

 

Participatie

Sogeti is actief lid van de brancheverenining NL-Digital. In samenwerking met NL-Digital https://www.nldigital.nl/digitaalduurzaam/ worden diverse initiatieven vormgegeven zowel op het gebied van duurzaamheid (CO2-reductie) als maatschappelijke verantwoordelijkheid (digitale geletterdheid en onderwijs).
 

Heldere duurzame doelstellingen en acties

In 2025 wil Sogeti CO2-neutraal zijn en in 2030 Net Zero. Onze footprint verlagen we jaar per jaar. In 2020 zijn wij in samenwerking met Trees for All gestart met het planten van ons bos: Sogetrees. Een groot deel van ons bos staat in het natuurgebied Zwart Water, ten noorden van Venlo en bij het Groene Woud bij Boxtel. Op deze manier onttrekken we CO2 aan de atmosfeer en werken we aan onze CO2-neutraliteit. 

Sogeti boomplantdag


Onze mobiliteit is de grootste emissiebron. We willen onze footprint zo klein mogelijk maken door het leasewagenpark te beperken tot elektrische of hybride auto’s; inzet van de NS-Businesscard; gebruik van windenergie; gescheiden afval; zoveel mogelijk vermijden van het gebruik van plastic en alert zijn op ons duurzame gedrag.

Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten door de inzet van ons duurzame IT-portfolio.