Certificering informatie

Sogeti communiceert zowel intern als extern haar ambitie in vorderingen op het gebied van de CO2-reductie. Onze reductiedoelstellingen en voortgang zijn terug te vinden in de volgende documenten

Participatie

Sogeti is actief lid van de brancheverenining NL-Digital. In samenwerking met NL-Digital https://www.nldigital.nl/digitaalduurzaam/ worden diverse initiatieven vormgegeven zowel op het gebied van duurzaamheid (CO2-reductie) als maatschappelijke verantwoordelijkheid (digitale geletterdheid en onderwijs).