Certificering CO2-Prestatieladder

Certificering informatie

Sogeti communiceert zowel intern als extern haar ambitie in vorderingen op het gebied van de CO2-reductie. Onze reductiedoelstellingen en voortgang zijn terug te vinden in de volgende documenten

Transparantie

De vorderingen van de CO2-reductie worden tevens gerapporteerd in het jaarverslag van Sogeti Nederland BV. Daarnaast heeft Sogeti de Meerjaren Afspraak met Economische Zaken ondertekend. De ICT-branche spant zich in om jaarlijks minimaal twee procent energie efficiëntie te behalen. Rapportage is jaarlijks via www.e-mjv.nl van de overheid.

Participatie

Sogeti is initiatiefnemer van het ontwikkelen van het e-book ‘De beter benutten taalgids’ en actief bestuurslid van de U15, een initiatief van bedrijven in de regio Utrecht die gezamenlijk het aantal auto’s in de spits willen verlagen en daarmee de CO2 impact van mobiliteit verlagen. Informatie over de U15 is te vinden op www.u15.nl.