CO2-beleid

Duurzaamheid hebben we duidelijk vormgegeven

Om te beginnen berekenen we jaarlijks onze CO2-footprint. Negentig procent van de CO2-uitstoot is gerelateerd aan onze mobiliteit. Dit betekent onder meer dat we (zuinig!) rijden met zuinige en hybride auto’s binnen Sogeti extra aantrekkelijk maken. Net zoals het creatiever omgaan met vervoer én het stimuleren van Sogeti Optimaal Werken (plaats- en tijdonafhankelijk).

In 2025 wil Sogeti CO2-neutraal zijn en in 2030 Net Zero. Onze footprint verlagen we jaar per jaar. In 2020 zijn wij in samenwerking met Trees for All gestart met het planten van ons bos: Sogetrees. Onze bomen komen te staan in het natuurgebied Zwart Water, ten noorden van Venlo. Op deze manier onttrekken we CO2 aan de atmosfeer en werken we aan onze CO2-neutraliteit. 

Kan ik je helpen?