Heldere duurzame doelstellingen en acties

In 2025 wil Sogeti CO2-neutraal zijn en in 2030 Net Zero. Onze footprint verlagen we jaar per jaar. In 2020 zijn wij in samenwerking met Trees for All gestart met het planten van ons bos: Sogetrees. Een groot deel van ons bos staat in het natuurgebied Zwart Water, ten noorden van Venlo. Op deze manier onttrekken we CO2 aan de atmosfeer en werken we aan onze CO2-neutraliteit. 

Onze mobiliteit is de grootste emissiebron. We willen onze footprint zo klein mogelijk maken door het leasewagenpark te beperken tot elektrische of hybride auto’s; inzet van de NS-Businesscard; gebruik van windenergie; gescheiden afval; zoveel mogelijk vermijden van het gebruik van plastic en alert zijn op ons duurzame gedrag.

Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten door de inzet van ons portfolio.

Kan ik je helpen?