CO2-beleid

Duurzaamheid hebben we duidelijk vormgegeven

Om te beginnen berekenen we jaarlijks onze CO2-footprint. Negentig procent van de CO2-uitstoot is gerelateerd aan onze mobiliteit. Dit betekent onder meer dat we (zuinig!) rijden met zuinige en hybride auto’s binnen Sogeti extra aantrekkelijk maken. Net zoals het creatiever omgaan met vervoer én het stimuleren van Sogeti Optimaal Werken (plaats- en tijdonafhankelijk).

Kan ik je helpen?