Partnerbeleid.

De uitgangspunten van ons partnerbeleid zijn:

  • Aansluiten op strategische keuzes: wij voeren een actief portfoliomanagement. We maken keuzes in de diensten die we aanbieden op basis van ontwikkelingen in het IT-werkveld, en soms op basis van zaken die we zelf initiëren. We pakken dus regelmatig nieuwe zaken op, maar nemen ook afscheid van diensten die geen/weinig waarde meer toevoegen. Dit geldt ook voor onze partners. Zij moeten aansluiten bij ons portfolio en duidelijk toegevoegde waarde leveren
  • Zorgvuldigheid: wij werken alleen met partners die een aantoonbaar goede positie in de markt innemen. Ook financiële stabiliteit en bedrijfscultuur wegen we mee in de partnerselectie
  • Onafhankelijkheid: wij kiezen bewust voor een onafhankelijke positie. Zo kunnen we in het belang van de klant de beste alternatieven aanbieden