Partnerships.

We werken op de volgende manieren met onze partners samen:

  • Strategische allianties: deze gaan wij aan met een partij die voor de Sogeti Groep (wereldwijd) van strategisch belang. We profiteren optimaal van hun innovaties. Daarom zijn deze partners cruciaal voor alle Sogeti-onderdelen. We hebben een Global Alliantie met IBM, Microsoft en Hewlett Packard Enterprise (HPE).
  • Partnerships: deze gaan we aan met partijen die van belang zijn voor de continuïteit van onze lokale organisatie. Onze partners zijn onder andere Oracle, VMware en SAP.
  • Partnerpartijen: dit zijn partijen waar wij een formele samenwerking mee hebben. Dit kan een structurele samenwerking zijn voor algemene markt- en dienstontwikkeling. Het kan ook een partnership zijn om een specifiek marktsegment of een specifieke marktvraag te adresseren. De partijen profileren zich proactief in de markt met een gezamenlijke propositie.