Mustafa Akpolat

Mustafa Akpolat
Mustafa Akpolat
Strategisch adviseur Smart cities & innovatie

Biografie

“Het creëren en beschikbaar stellen van betekenisvolle informatie over en voor de stad en deze maximaal inzetten bij:
 • het oplossen van maatschappelijke en stedelijke opgaven
 • het bevorderen van de kwaliteit van het leven
 • het duurzaam vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad”.
Dat is de visie die ik passievol uitdraag en realiseer nadat ik in 2012 in aanraking kwam met Smart cities.

Wie ben ik?

Ik ben een creatieve bruggenbouwer in de wereld van smart cities waarbij ik organisaties, de stad in de ‘digitale jungle’ regisseer bij het gezamenlijk vinden en realiseren van kansrijke innovaties om deze vervolgens in te zetten om stedelijke en maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Wat speelt er in de markt?

Gemeenten hebben verschillende ambitieniveaus en aanpakken in de ontwikkeling van data-gestuurd stedelijke ontwikkeling. Termen als smart cities, ‘open data’, ‘Digitale Stad’ of ‘datahub’ lopen in discussies en publicaties echter vaak door elkaar. Veel van de huidige maatschappelijke uitdagingen, zoals op het gebied van mobiliteit, energie of gezondheid, vragen om domein-overstijgende oplossingen. ICT en data dragen bij aan de gewenste integratie van verschillende domeinen, door de samenwerking tussen partijen mogelijk te maken en te versterken. Zo zijn Gemeenten naast gebruikers vooral ook in toenemende mate producenten van data. Met de komst van 5G-netwerken en allerlei sensoren zullen gemeenten er de komende jaren een veelheid aan data- en informatiebronnen bij krijgen. Met name op de cross-verticals van verschillende sectoren (smart mobility, smart grids, klimaatadaptatie, slimme verlichting en duurzame energieopwekking) zal ICT en de daarmee gepaard gaande data een verbindende schakel vormen om gemeentelijke systemen optimaal te kunnen laten werken. Daarmee krijgt (real-time) data nog veel meer dan voorheen een sturingsfunctie voor beleid en uitvoering binnen de gemeenteorganisatie. Maar waar begin je dan, hoe pak je dit integraal en gestructureerd aan?

Meervoudige waardencreatie & multi-stakeholder aanpak

Ik heb een methode ontwikkeld waarbij vanuit een nieuwe denk- en werkwijze complexe maatschappelijke transities in goede banen kan geleidt worden door betekenisvolle informatie over de stad te creëren en beschikbaar te stellen binnen een urban innovatie ecosysteem. Bij een urban innovatie ecosysteem staat meervoudige waardencreatie en een multistakeholderaanpak centraal.

Ik ga graag met u in gesprek over de volgende onderwerpen:

 • Hoe werkt als je als gemeente duurzaam aan een digitale fundament in de stad? (kennis, governance, infrastructuur, dataplatformen, capaciteit en etc.)
 • Hoe kom je tot een realistische smart city roadmap, gedragen door de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders, alle stedelijke partners, inwoners en de gemeentelijke organisatie
 • Welke bouwstenen heb je nodig om een urban innovatie ecosysteem op te zetten?
 • Datagestuurd werken en een stedelijk dataplatform. Wat is de integrale strategie? Welke data-architectuur kies je?
 • Hoe zet je een innovatie lab op waarbij je met eigen mensen en middelen sexy en waardevolle informatieproducten ontwikkeld, met als doel om stedelijke vraagstukken op te lossen en vergroten van het innovatievermogen van de organisatie?
 • Welke lokale condities zijn minimaal noodzakelijk om de gewenste (smart) transities en slimme doorontwikkeling met het data-ecosysteem in de stad te faciliteren?
 • Wat zijn de belangrijkste implicaties voor de interne gemeenteorganisatie?
 • Wat zijn concrete hands-on aanbevelingen voor beleid en uitvoering?
 • Hoe kan het innovatievermogen van de gemeentelijke organisatie vergroot worden?

Waar te beginnen?

 1. Het werken vanuit een centraal doel, bijvoorbeeld een leefbare stad in 2030 zorgt ervoor dat intern en extern aan hetzelfde doel gewerkt kan worden. Daarvoor is doelgerichte visie-vorming nodig. Het zorgt ervoor dat bedrijven, instellingen en burgers duidelijk weten waar gezamenlijke activiteiten en dienstenontwikkeling aan dienen bij te dragen.
 2. Vaak zijn inzet van digitale technologie en/of data nog geen duidelijk onderdeel van de visie en strategie van gemeenten. Dit onderdeel maken van de visie op gemeenten geeft betrokkenen ruimte om hieraan te werken.

Contact

Dial

Phone number: +31 886 606 600

Stuur bericht