AI Readiness Check

AI Readiness Check

Jouw data geschikt voor AI-toepassingen?

Om je ervan te verzekeren dat je nú goed met gegevens omgaat om straks voordeel te hebben van Artificial Intelligence biedt Sogeti het AI Readiness Check aan.

Contact opnemen

De juiste beslissingen nemen met AI?

Steeds complexere IT-systemen zorgen voor nieuwe uitdagingen. Maar liefst 99% van de ondervraagden in het jaarlijks uitgegeven World Quality Report geeft aan dat ze uitdagingen hebben op het gebied van testen in Agile omgevingen. Om testing en QA beheersbaar te houden is een grote rol weggelegd voor AI.

Artificial Intelligence wordt steeds vaker toegepast binnen de IT. Op basis van historische data kan AI ons helpen de juiste beslissing te nemen. Ook voor ons vakgebied, Testing & QA, kan dit significante voordelen opleveren. Dan is het wel van belang dat een randvoorwaarde voor AI is ingevuld: u beschikt over genoeg goede data. Om u ervan te verzekeren dat u nú goed met gegevens omgaat om straks voordeel te hebben van Artificial Intelligence biedt Sogeti het AI Readiness Check aan.

Activiteiten

Stap 1 - QA pre-check

Tesamen met uw QA-lead en een architect uit uw organisatie doen we een deep-dive in de manier waarop de data over uw test- en QA-proces is vastgelegd. De QA-lead kan een Testlead, Product Owner Testen, Chapter Lead testen, of andere QA-verantwoordelijke zijn. De architect heeft kennis van het build- en deploymentproces en de architectuur van de ontwikkel- en testomgeving(en). Denk hierbij aan:

  • het aantal check-ins en gevonden fouten uit unittesting
  • traceability tussen fouten en testgevallen
  • bevindingenadministratie

Dit geeft antwoord op de vragen 'Waar staat alle data?' en 'Is het bruikbare informatie?'.

Stap 2 - AI Readiness Check

Op basis van het inzicht verkregen uit 'Stap 1' duikt onze consultant in de beschikbare gegevens en creëert inzicht in de kwaliteit van de vastgelegde gegevens en de manier waarop deze zich tot elkaar verhouden.

De daadwerkelijke check omvat het analyseren van test data uit verschillende bronnen om de oorzaken van onvolkomenheden in software en vertraging in software oplevering in kaart te brengen. Hierbij maken wij gebruik van statistische methoden en machine learning toepassingen om patronen en trends in test data te ontdekken en een verwachting op te bouwen ten aanzien van toekomstige software test runs.
Onze data-gerichte aanpak levert concrete aanbevelingen op om uw testproces te verbeteren, doorlooptijden te verkorten en softwarekwaliteit te vergroten.

Producten

Op basis van beide (deel)activiteiten leveren we de volgende producten op:

  • Uw AI Readiness Score: Hoe klaar bent u op dit moment voor AI in het QA- en testproces?
  • Een AI Improvement Advice om uw readiness score te verhogen: welke stappen moet u nemen om de voordelen van AI in het QA- en testproces volledig te benutten?

Planning

Er wordt binnen 10 werkdagen na akkoord op de offerte gestart.

Stap 1 voeren we uit op 1 dag. Nadat voldaan is aan de randvoorwaarden neemt stap 2 ook 1 dag in beslag. We streven er naar om binnen 5 werkdagen na stap 2 het eindresultaat van deze AI Readiness Check op te leveren.

Voordelen

  • Laagdrempelig inzicht: bent u klaar voor AI in uw testproces?
  • Korte doorlooptijd met concreet resultaat.
  • Beperkte impact op uw primaire proces.
  • Concreet advies met vervolgstappen: in de toekomst klaar voor alle voordelen van AI!
  • Deze AI Readiness Check voeren we uit zonder gebruik te maken van persoonsgegevens en andere privacygevoelige data.

Is jouw data geschikt voor AI-toepassingen?

Om je ervan te verzekeren dat je nú goed met gegevens omgaat om straks voordeel te hebben van Artificial Intelligence bieden we je de AI Readiness Check aan. Klik voor het aanvragen van meer informatie of de service op onderstaande knop.

Aanvragen AI Readiness Check

Kan ik je helpen?

Download Service beschrijving