Devops simulatie game the phoenix project sogeti

The Phoenix Project | Een DevOps simulatie game

Doe een DevOps simulatie 

Krijg fundamentele inzichten in de (on)mogelijkheden en toepassingen van DevOps voor jouw organisatie met de DevOps simulatie game.

Aanvragen Simulatie game

Wendbaarheid en waarde in de IT-keten

DevOps helpt bij het leveren van wendbaarheid en waarde in de gehele IT-leverketen, van idee tot product. DevOps helpt om over de silo’s in uw organisatie heen te kijken. Niet alleen de silo’s IT development (dev) en IT-operations (ops), maar ook de business heeft een zeer belangrijk aandeel in DevOps. Evenals architectuur, kwaliteitszorg/testen, security, compliance en leveranciers. Al deze actoren en domeinen zijn immers betrokken bij het creëren en leveren van waarde. Er is veel over DevOps te lezen en er wordt veel over gesproken. De principes zijn wellicht bekend:

  • Business value driven
  • Continue feedback loops
  • Optimale flow
  • Multidisciplinaire teams

Maar hoe pas je deze principes toe? En, hoe krijg je de diverse teams en overige stakeholders in je organisatie mee?

Een eerste stap
Sogeti levert een bijzonder realistische business simulatie (serious game), gebaseerd op het alom geprezen en veel gelezen boek The Phoenix Project. Net zoals dit boek de fundamenten van DevOps beschrijft, richt deze interactieve game zich op het verkrijgen van fundamentele inzichten in de (on)mogelijkheden en toepassingen van DevOps voor uw organisatie. Doordat de principes en toegevoegde waarde van DevOps zelf worden beleefd in de vorm van een simulatie, is dit een uitermate krachtig instrument op weg naar een cultuurverandering. Deze DevOps game zorgt voor een ideale start of versnelling van de transformatie van uw organisatie naar een DevOps manier van werken.

DevOps simulatie game


Waarom deze game?
Deze interactieve game laat ervaren hoe DevOps helpt:

…om de time-to-value te verkleinen:
Onderhanden werk (werkvoorraad, tussenvoorraad en wachtrijen) zorgt voor lange doorlooptijden. Door de hoeveelheid onderhanden werk te beperken en te zorgen voor een goede doorstroom (flow) worden de doorlooptijden van project- en beheeractiviteiten aanzienlijk verkort. Doordat de verschillende stakeholders nauw samenwerken heeft iedereen op hetzelfde moment aandacht voor hetzelfde werk, wat de kwaliteit verhoogt, de doorlooptijd verkort en de samenwerking verbetert.

…de klanttevredenheid te verhogen:
De klant is actief vertegenwoordigd in het proces en de keten. Hierdoor worden over de gehele keten de juiste prioriteiten gesteld (in zowel functionele als non-functionele zin) en kan er op elk moment worden bijgestuurd om in te springen op veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen. De effecten hiervan zorgen voor betere prestaties en dus een hogere klanttevredenheid.

…een optimale balans tussen waarde en risico te creëren:
Risico’s en impact worden verminderd door continue interactie (feedback) tussen de betrokken stakeholders en door minder onderhanden werk (onder andere door kleinere batches). De oorzaak van deze impact wel is interessant. Wat gebeurt er met fouten? Worden ze weggedoezeld omdat ze hard worden afgestraft of worden ze omarmd omdat er geleerd kan worden van deze fouten? Elke fout geeft een kans om te vernieuwen en te verbeteren.

De effectiviteit en efficiëntie vergroten
We zijn gewend om te sturen op silo’s. Managers worden beoordeeld op basis van SLA’s en/of de prestaties van hun afdeling en teams, projectmanagers worden afgerekend op het afronden van hun project binnen tijd, budget en kwaliteit. Er wordt vaak gestreefd naar lokale optima. Dit kan een positieve impact hebben op onderdelen in de keten, maar zorgt zelden voor positieve resultaten van de gehele keten (systeem denken).

Activiteiten

Intake
Voordat we deze simulatie game met u spelen, gaan we met u in gesprek om de invulling van de game toe te spitsen op uw specifieke situatie. Naar aanleiding van dit gesprek bepalen we gezamenlijk een planning en bereiden wij de game voor.

Opzet van de game
De simulatie game is gebaseerd op het gelijknamige boek The Phoenix Project. De cases en situaties die het boek zo krachtig maken, komen uiteraard ook nadrukkelijk terug in deze game. De deelnemers zijn in de game onderdeel van een fictieve organisatie en staan in de schoenen van de business, IT operations, development en verschillende staf en managementrollen. Tijdens het spel komen situaties langs die voor u herkenbaar zullen zijn, zoals voorturende prioritering, verandering vs. continuïteit, samenwerking tussen domeinen en visualisatie van werk(voorraad). Afhankelijk van het kennis- en ervaringsniveau van de deelnemers, gebruikt de spelleider/consultant de reflectiemomenten nadrukkelijk om toepasselijke principes en instrumenten toe te lichten. Zo komt u tussen de verschillende rondes van de simulatie met elkaar tot praktisch toepasbare oplossingen voor herkenbare problemen in uw organisatie. De game is geschikt voor alle medewerkers (van professionals/teamleden tot aan senior management) vanuit de business, IT development en IT operations en alle aanverwante rollen.

Producten

Het resultaat
Uw organisatie maakt via deze realistische en leuke simulatie kennis met de principes en toepassingen van DevOps. Door de principes zelf te ervaren wordt het vanzelfsprekend om ze toe te passen in de dagelijkse praktijk. Deze game kan daarom een uitstekende start of versnelling zijn van de transformatie naar DevOps voor uw organisatie.

Voordelen

  • Ervaar hoe DevOps helpt om de time to value te verkleinen.
  • Ervaar hoe DevOps helpt om de klanttevredenheid te verhogen.
  • Ervaar hoe DevOps helpt om een optimale balans tussen waarde en risico te creëren.
  • Ervaar hoe DevOps helpt om de effectiviteit en efficiëntie vergroten.

Planning en game aanvragen

Krijg fundamentele inzichten in de (on)mogelijkheden en toepassingen van DevOps voor jouw organisatie met de DevOps simulatie game. De definitieve datum wordt in onderling overleg vastgesteld. De game neemt 1 dag in beslag. Klik op onderstaande knop voor het aanvragen van meer informatie en/of  het inplannen van de game.

Aanvragen Simulatie game

Ik kan jouw vragen beantwoorden

Download de Flyer The Phoenix Project

Sogeti DevOps Game

Meer service informatie