Sogeti Blue header

Automatiseren testset

Aan de slag met Testset automatisering

Automatiseer je testset op basis van een vaste prijs, de service Quick scan - of service Proof of Concept testautomatisering. Vraag meer informatie of expertise aan via onderstaande knop.

Aanvragen Testset automatisering

Sogeti biedt het automatiseren van de testset aan voor een vaste prijs op basis van de resultaten uit de service Quick scan testautomatisering of de service Proof of Concept testautomatisering. Sogeti draagt zorg voor de realisatie, implementatie en borging van de geautomatiseerde testscripts binnen het (test)project. Het automatiseren van de testset is mogelijk met de meest gangbare tools in de markt:

  • HP Quick Test Professional
  • IBM Rational® Functional Tester
  • Microsoft Visual Studio®

Indien het wenselijk is dat er andere tools ingezet worden, kan dit nader onderzocht worden.

Business case

Indien besloten wordt om op basis van een business case te investeren in testautomatisering, draagt Sogeti de verantwoordelijkheid voor tijdige oplevering en implementatie van de geautomatiseerde testscripts. Na oplevering is het geautomatiseerd uitvoeren van (regressie)testen integraal onderdeel van de testactiviteiten en zijn zowel de kennis als de expertise geborgd in de (project)organisatie.

Activiteiten

De activiteiten worden vastgesteld op basis van de Business Case respectievelijk Plan van Aanpak van de service Quick scan testautomatisering of de service Proof of Concept testautomatisering.

Producten

Producten van deze service zijn:

  • De geautomatiseerde testset
  • Een handleiding voor het gebruik van de geautomatiseerde testset

Indien gewenst zijn er additionele producten beschikbaar zoals opleiding en workshops.

Planning

De doorlooptijd is afhankelijk van de in de Business Case of het Plan van Aanpak opgenomen planning.

Voordelen

  • Prijs gebaseerd op resultaat
  • Vooraf inzicht in de kosten van implementatie
  • Sogeti neemt het risico van inactieve uren (leegloop)

Aan de slag met Testset automatisering

Automatiseer je testset op basis van een vaste prijs, de service Quick scan - of service Proof of Concept testautomatisering. Vraag meer informatie of expertise aan via onderstaande knop.

Aanvragen Testset automatisering

Kan ik je helpen?

Marco van Winsen Sogeti Head of Quality Engineering & Testing
Phone number: +31 886 606 600

Meer service informatie