Gemeente Koppelvlak Integratietest

Sogeti Blue header

Kwaliteitscheck koppelvlakken en software voorgemeenten

Met de Gemeente Koppelvlak Integratietest krijg je als Gemeente inzicht in de werking en kwaliteit van de diverse koppelvlakken en de daaraan gerelateerde gemeentelijke processen. Wil je meer weten of direct aan de slag, neem dan contact met ons op.

Aanvragen Koppelvlak Integratietest

Gegarandeerde software en koppelvlakken kwaliteit 

Op verschillende niveaus worden er afspraken gemaakt om de kwaliteit van software en de koppelvlakken te garanderen. De gemeente maakt zelf met de software leverancier afspraken in de vorm van eisen /wensen /acceptatiecriteria.

Daarnaast worden de gemeenten ondersteund vanuit KING om te sturen op Compliancy en maakt KING afspraken met leveranciers over het inbouwen van standaarden die gebaseerd zijn op StUF, zoals Zaak- en Documentservices 1.0 of Prefill e-Formulieren services 1.0.

De compliancy test, die onder andere wordt uitgevoerd middels het StUF Testplatform, geeft de Gemeente slechts inzicht in de kwaliteit van 1 softwarecomponent uit de keten. Maar wat is de kwaliteit van de gehele keten? Waar loop je als Gemeente het grootste risico?

Er is geen garantie op een werkende integratie tussen de verschillende softwarecomponenten in de keten of werkende integratie tussen systemen en de bedrijfsprocessen van de gemeente.

Oplossing:

Sogeti biedt gemeenten een Gemeente Koppelvlak Integratietest aan. Door middel van deze test krijgt je als Gemeente inzicht in de werking en kwaliteit van de diverse koppelvlakken en de daaraan gerelateerde gemeentelijke processen. Daarnaast kunnen we u als Gemeente ondersteunen op het vlak van leveranciersmanagement. Met de Gemeente Koppelvlak Integratietest heb je eerder inzicht in de risico’s, worden fouten sneller gevonden en gaat nieuwe software of nieuwe een release soepel en sneller in productie.

Sogeti combineert met deze oplossing haar kennis op het gebied van StUF en haar uitgebreide ervaring met het testen & kwaliteitszorg binnen gemeentelijke markt.

De Gemeente Koppelvlak Integratietest betreft een test tussen de verschillende referentiecomponenten binnen een gestandaardiseerd koppelvlak. Deze test heeft als doel om te bepalen of de verschillende applicaties onderling correct gegevens kunnen uitwisselen tijdens het doorlopen van het gemeentelijk bedrijfsproces. Deze test vindt plaats nadat de Compliancy test van de leverancier is uitgevoerd en de leverancier zijn positieve testrapport heeft gepubliceerd op de Gemma softwarecatalogus.

Afhankelijk van het stadium van het project en de behoefte van de gemeente biedt Sogeti 3 verschillende serviceniveaus aan:

 1. Standaard.
 2. Uitgebreid.
 3. Complex.

Activiteiten

Het Standaard serviceniveau binnen 1 koppelvlak bestaat uit de volgende activiteiten:

 • Voorbereiding:
  • Inventariseren testscope en bepalen gerelateerde bedrijfsprocessen.
  • Inventariseren bestaande testscripts voor bedrijfsprocessen.
  • Opstellen/aanvullen van de te gebruiken testscript ten aanzien van bedrijfsproces.
  • Inventariseren/afstemmen testbenodigdheden.
  • Selecteren deelnemers gemeente en leverancier(s).
  • Informatiesessie met deelnemers.
  • Plannen testsessie.
 • Uitvoering:
  • Coördinatie/ondersteuning tijdens testsessie.
  • Ondersteuning bij het registreren van bevindingen.
  • Analyse van StUF-gerelateerde bevindingen.
  • Inplannen van een eventuele hertest.

Het Uitgebreid serviceniveau bevat dezelfde activiteiten als het standaard, aangevuld met het de volgende activiteiten voor een nieuw koppelvlak of nieuwe release:

 • Toetsen van de eisen.
 • Toetsen van de wensen.
 • Toetsen van de acceptatiecriteria.

Het Complex serviceniveau betreft het Uitgebreid niveau, aangevuld met de ondersteuning van de gemeente bij het opstellen van de eisen, wensen en acceptatiecriteria. Sogeti heeft de juiste expertise in huis om te helpen bij het opstellen van een gedegen set van randvoorwaarden op basis waarvan de gemeente het testresultaat wel of niet kan accepteren. Daarnaast ondersteunt Sogeti richting KING en leveranciers bij de analyse en oplossing van de geconstateerde bevindingen.

Producten

De Gemeente Koppelvlak Integratietest resulteert in het eindproduct:

 • Eindrapport met de resultaten van de Gemeente Koppelvlak Integratietest.

Planning

Er wordt binnen 10 werkdagen na akkoord op de offerte gestart. De doorlooptijden zijn:

  STANDAARD UITGEBREID COMPLEX
Doorlooptijd 2 weken 4 weken 6 weken

 

Voordelen

 • Kostenbesparing voor de gemeente vanwege een lager risico op productieproblemen na ingebruikname van een compliant applicatie.
 • Sogeti levert expertise op het gebied van testen en StUF.
 • Sogeti heeft ervaring met testtrajecten bij gemeenten.
 • Sogeti regelt de afstemming tussen de gemeente, software leverancier(s) en KING.
 • De service is afroepbaar voor een vaste prijs.
 • De documentatie en standaarden van KING worden als richtlijn gebruikt.

Aanvragen Koppelvlak Integratietest

Kan ik je helpen?