Sogeti Blue header

TPI NEXT assessment

Hoe volwassen is jouw testproces?

In 3-8 weken biedt het TPI NEXT® assessment inzicht in de volwassenheid van het testproces in jouw organisatie. Bespaar 20% tot 30% ten opzichte van het full-time inhuren van een professional.

Aanvragen TPI NEXT® assessment

Inzicht in de testproces volwassenheid 

TPI NEXT® bouwt voort op het succesvolle TPI®, dat zich de afgelopen tien jaar bewezen heeft als de leidende methode voor het analyseren en verbeteren van de volwassenheid van het testproces van een organisatie of project. Centraal in een TPI NEXT® staan de bedrijfsdoelstellingen (of de doelstellingen van de ICT organisatie of het project). Deze worden als uitgangspunt voor het assessment genomen. Op basis van de constateringen wordt in het verbeteradvies gericht gekeken naar de mogelijke verbeteringen die bijdragen aan de doelstellingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de rest van het ontwikkelproces.

Deze service beschrijft de voorbereiding en uitvoering van een TPI NEXT® assessment, uit te voeren op een testproces, -project of -organisatie met behulp van het TPI NEXT® model. Het assessment resulteert in een beschrijving van de huidige volwassenheid van het testproces in de vorm van een SWOT-analyse, inclusief suggesties ter verbetering van het proces. De suggesties ter verbetering kunnen worden uitgesplitst naar quick-wins, verbeteringen voor de middellange termijn en verbeteringen voor de lange termijn.

De complexiteit van de service wordt bepaald door het aantal uit te voeren activiteiten.

ACTIVITEIT QUICK SCAN NORMAAL COMPLEX
Scope is testproject of -proces X X  
Scope is testorganisatie     X
Aantal interviews Max. 8 Max. 12 Max. 20
Opdrachtbespreking, bepalen van scope, doelen en aanpak X X X
Opstellen en bespreken Plan van Aanpak, waarin scope doelen en aanpak worden vastgelegd.   X X
Maken van afspraken met betrokkenen t.b.v. informatievergaring X X X
Bestuderen van relevante documenten (w.o. testplan) X X X
Afnemen van interviews, individueel of groepsgewijs X X X
Voortgangsbespreking en –rapportage   X X
Beschrijven en afstemmen van de huidige situatie (SWOT) X X X
Beschrijven en afstemmen van de verbeter horizon (gewenste situatie op korte en lange termijn) X X X
Beschrijven van verbetervoorstellen X X X
Beschrijven aanzet tot implementatie   X X
Beschrijven managementsamenvatting   X X
Afstemmen conceptversie met geïnterviewden en opdrachtgever X X X
Opstellen en bespreken eindrapport op basis van genoemde beschrijvingen   X X
Presenteren van aanpak en resultaten X X X

Business case

De doorlooptijd van het uitvoeren van een TPI NEXT® assessment is 3 tot 8 weken, afhankelijk van de complexiteit. Deze service levert een besparing op van 20% tot 30% ten opzichte van het full-time inhuren van een professional.

Activiteiten

Ten behoeve van het assessment wordt informatie verzameld vanuit verschillende stakeholders zoals opdrachtgever, testmanager of –coördinator, tester, ontwikkelaar, functioneel en technisch beheer, eindgebruikers, projectleider en business management.

Producten

Het TPI NEXT® assessment resulteert in de volgende (tussen)producten:

 • Opdrachtbeschrijving
 • Plan van Aanpak  (niet bij Quick scan)
 • Beschrijving huidige en gewenste situatie
 • Verbetervoorstellen
 • Eindrapport (niet bij Quick scan)
 • Eindpresentatie 

Planning

De doorlooptijd is afhankelijk van de complexiteit van het assessment. De doorlooptijden zijn:

  QUICK SCAN NORMAAL COMPLEX
Doorlooptijd      3 weken         5 weken         8 weken

Voordelen

 • Vooraf inzicht in het eindproduct.
 • Resultaat bevat concrete aanbevelingen ter verbetering van het testproces gericht op het behalen van bedrijfs- en/of projectdoelstellingen.
 • Sogeti biedt de service tegen een vaste prijs aan en neemt het risico van inactieve uren (leegloop).
 • Advies afgezet tegen wereldwijd gebruikte en erkende teststandaard op basis van bewezen aanpak.
 • Uitvoering door experts in TMAP® en TPI NEXT®. Hierdoor profiteer je van de ervaring van honderden uitgevoerde TPI® assessments.
 • De uitkomst van het assessment biedt een basis voor het ontwikkelen van een gedegen testbeleid en verder professionaliseren van uw ICT proces.
 • Uitvoering door één van de experts op het gebied van TPI NEXT®

Aanvragen TPI NEXT® assessment

Kan ik je helpen?

Marco van Winsen Sogeti Head of Quality Engineering & Testing
Phone number: +31 886 606 600