TPI NEXT vervolgmeting

Sogeti Blue header

Een hogere testproces volwassenheid?

Deze meting volgt nadat initieel een TPI NEXT® assessment is uitgevoerd. Per meting wordt inzicht gegeven in de mate waarin de genomen verbetermaatregelen effectief zijn geweest in het bereiken van de gewenste hogere testproces volwassenheid.

Aanvragen TPI NEXT vervolgmeting

Inzicht in de effectiviteit van verbetermaatregelen

TPI NEXT® bouwt voort op het succesvolle TPI®, dat zich de afgelopen tien jaar bewezen heeft als de leidende methode voor het analyseren en verbeteren van de volwassenheid van het testproces van een organisatie of project. Centraal in een TPI NEXT® staan de bedrijfsdoelstellingen (of de doelstellingen van de ICT organisatie of een project). Deze worden als uitgangspunt voor het assessment genomen. Op basis van de constateringen wordt in het verbeteradvies gericht gekeken naar de mogelijke verbeteringen die bijdragen aan de doelstellingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de rest van het ontwikkelproces. 

Deze service beschrijft de voorbereiding en uitvoering van een TPI NEXT® vervolgmeting, uit te voeren op een testproces, -project of -organisatie met behulp van het TPI NEXT® model. Deze meting volgt nadat initieel een TPI NEXT® assessment is uitgevoerd en kan periodiek worden herhaald. Per meting wordt inzicht gegeven in de mate waarin de genomen verbetermaatregelen effectief zijn geweest in het bereiken van de gewenste hogere testproces volwassenheid. Basis van deze meting is een self-assessment.

Business case

De doorlooptijd van het uitvoeren van een TPI NEXT® vervolgmeting is 2 tot 3 weken. Deze service levert een besparing op van 75% ten opzichte van de kosten van het volledig uitvoeren van een TPI NEXT® assessment (complex). Hierdoor wordt het mogelijk om frequenter een vervolgmeting uit te laten voeren. Elke vervolgmeting geeft u actueel inzicht in de testproces- volwassenheid van uw organisatie of project.

Activiteiten

Om de TPI NEXT®  vervolgmeting mogelijk te maken wordt een intake gehouden waarbij afspraken gemaakt worden over:

 • de standaard vragenlijst.
 • de personen welke de vragenlijst gaan krijgen, tot een maximum van 100.
 • de benchmark of target waar de metingen per keten mee worden vergeleken.
 • de gegevens van eerdere metingen waarmee wordt vergeleken.
 • gedurende welke periode de vragenlijsten kunnen worden ingevuld.

Het uitvoeren van de TPI NEXT® vervolgmeting bevat de volgende stappen:

 • Het installeren van een aparte omgeving van de TPI NEXT® module.
 • Het inrichten van de TPI NEXT® module, conform de afspraken uit de intake.
 • Uiterlijk een week na de start van de opdracht wordt via e-mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen verstuurd.
 • De TPI NEXT® module is toegankelijk via internet. De vragenlijsten worden met behulp van een webbrowser ingevuld. De website staat één of twee weken open. Tussentijds wordt een herinnering gestuurd.
 • De voortgang van het invullen van de vragenlijsten wordt wekelijks gerapporteerd aan de contactpersoon.
 • Uiterlijk een week na het sluiten van de invulling van de vragenlijsten wordt de rapportage aangeboden aan de contactpersoon en besproken.

Indien het initiële TPI NEXT® assessment gericht was op bedrijfsdoelstellingen, dan is het essentieel om ook eindgebruikers en business management de vragenlijsten te laten invullen.

Producten

 • Overzicht met daarin de score per key area group van de huidige volwassenheid van het testproces ten opzichte van benchmark of target en eerdere metingen.
 • De ingevulde vragenlijsten.

Planning

Er wordt gestart binnen 10 werkdagen na ontvangst van de getekende offerte. De doorlooptijd is 2 tot 3 weken.

Voordelen

 • De toepassing van TPI NEXT® krijgt een permanent karakter. De voordelen van het oorspronkelijke assessment blijven behouden.
 • De volwassenheid wordt afgezet tegen een benchmark of doelstelling. Er ontstaat periodiek inzicht in het bereiken van de beoogde verbeteringen in het testproces. Bijsturen wordt mogelijk.
 • Lage kosten ten opzichte van volledig assessment.
 • Sogeti zorgt voor het verzenden van vragenlijsten en volgt de beantwoording, hierdoor blijft de administratie beperkt.
 • Review van de rapportage door één van de top experts op het gebied van TPI NEXT®.

Aanvragen TPI NEXT vervolgmeting

Kan ik je helpen?