App Compatibility Check Android

Sogeti Blue header

Werkt jou App op alle Android toestellen?

Met de service Android App Compatibility Check controleert Sogeti de werking van uw App op verschillende Android toestellen.

Vraag App Check Android aan

Een succesvolle App kent een hoge waardering van haar gebruikers. Voorwaarde hiervoor is uiteraard dat de App ook werkt op het toestel van de gebruikers. Met de service App Compatibility Check controleert Sogeti de werking van uw App op verschillende toestellen. Hierbij gelden de volgende aandachtsgebieden:

  • Device specifieke karakteristieken.
  • Netwerk karakteristieken.
  • Generieke functionaliteiten.
  • User Interface.
  • Google Play store richtlijnen.

De App Compatibility Check is géén functionele test. De check is bij uitstek geschikt als u zelf al heeft getest, maar de werking ook op andere toestellen gecontroleerd wil zien of als u algemene kennis over mobile testen in uw testtraject wilt betrekken. Uiteraard worden eventuele functionele bevindingen wel gemeld mochten we die tegenkomen. Voor een volledige functionele mobile test kunt u terecht bij de service App Functional test.

De service Mobile App Check kent drie varianten:

ACTIVITEIT

EENVOUDIG

NORMAAL

UITGEBREID

Check op het meest relevante toestel

X  

X   

X   

Check op 4 aanvullende relevante toestellen*

 

X   

X   

Usability en Security Check

   

X   

Opstellen testrapport

X  

X  

X   

* Sogeti volgt de mobiele markt nauwgezet om te zorgen dat de meest relevante toestellen tot de mix behoren.

Met de Usability Check richt Sogeti zich op het testen van de usability van de App. Sogeti geeft aanbevelingen omtrent eventuele blokkades die in de App zitten die de gebruiker belemmeren het doel met de App te bereiken. Dit is dus aanvullend op de standaard user interaction controles die worden gevraagd vanuit de Google Play store.

De Security Check richt zich op het uitvoeren van een aantal standaardcontroles op het gebied van de security van de App. Hiermee worden de grootste security risico’s van de App inzichtelijk gemaakt. 

Business case

Door gebruik te maken van de App Compatibility Check hoeft u zelf geen toestellen aan te schaffen. Sogeti beschikt over de meest actuele toestellen met daarbij behorende besturingssystemen.

Activiteiten

Sogeti biedt de App Compatibility Check aan op drie niveaus: Eenvoudig, Normaal en Uitgebreid.

Met de "Eenvoudige" check beoordelen we één toestel - het toestel dat het meeste wordt gebruikt door de gebruikers van de App. Hier profiteert u van de App testkennis van Sogeti.

Op het niveau "Normaal" voert Sogeti de App Compatibility Check uit op 5 toestellen zodat we met een optimale mix de meest relevante toestellen, besturingssystemen en resoluties beoordelen. Hierbij heeft u profijt van de Compatibility Check én de App test kennis.

Op het niveau “Uitgebreid” voeren we niet alleen een check uit op de functionaliteit op de meest relevante toestellen, maar controleren we ook 1 dag aan de hand van een checklist op usability en security aspecten.

Producten

Het resultaat van de App Compatibility Check – Android is een testrapport met de bevindingen en aanbevelingen.

Voordelen

  • Sogeti controleert de compatibiliteit van uw App op verschillende Android toestellen.
  • Direct toegang tot de Mobile App expertise van Sogeti.
  • De App Compatibility Check heeft een korte doorlooptijd waarmee u een korte time-to-market realiseert.
  • Meer tevreden gebruikers en positieve beoordelingen in de Google Play Store.

Planning

De duur van de check is afhankelijk van het door u gekozen niveau. De doorlooptijden zijn:

  EENVOUDIG NORMAAL UITGEBREID
Doorlooptijd 2 werkdagen 5 werkdagen 8 werkdagen

 

Aan de slag met de Android App Compatibility Check?

Vraag meer informatie en/of expertise aan via onderstaande knop.

Aanvragen Android App Check

Kan ik je helpen?