Sogeti Blue header

Crowdtest

Inzicht in kwaliteit bij systeemontwikkeling met een Crowdtest

Om je te helpen met het inzicht krijgen in de kwaliteit van een (bijna) gereed product helpen we je met een crowdtest.

Aanvragen Crowdtest

Inzicht in kwaliteit met een crowdtest

We zijn tegenwoordig steeds meer met elkaar verbonden, maar ook met de objecten in onze omgeving. Iedereen heeft daarin zijn eigen verwachtingen en voorkeuren. Bovenal moet de (mobiele) website of app het gewoon doen.

Nu weten we allemaal dat er tijdens systeemontwikkeling continue aandacht is voor kwaliteit, echter er zijn situaties die niet in het proces van systeemontwikkeling te ondervangen zijn. Om u te helpen met het inzicht krijgen in de kwaliteit van een (bijna) gereed product helpen we u met een crowdtest.

De Crowdtest die we aanbieden kent een drietal varianten:

Standaard

Met deze Crowdtest testen we uw (mobiele) website of app gedurende 1 dag met een groep van circa 6 ervaren testprofessionals op een scala van devices. Het verifiëren van de functionaliteit en werking van de (mobiele) website of app geldt als doel.

Specifieke doelgroep

Als u behoefte hebt aan een specifieke doelgroep dan organiseren we dat voor u. Denk hierbij aan een sociaal/demografische groep (leeftijd van jong tot oud, mannen/vrouwen) of mensen met een beperking of opleiding. Dit kan nationaal, maar ook als internationaal. We hebben toegang tot een crowd van 200.000 eindgebruikers in 193 landen om mee te testen. Hieruit kan een selectie gemaakt worden op basis van meer dan 60 sociaal demografische criteria. Zo ligt uw specifieke doelgroep binnen handbereik voor feedback en maakt het ons mogelijk dat we specifieke taal, valuta en andere landspecifieke zaken voor u kunnen testen. We benadrukken dat we voor deze Crowdtest de beschikking hebben over een grote hoeveelheid verschillende types mobiele apparaten. Aan u de keus!

Usability

Als uw doel niet het verifiëren van de functionaliteit is maar specifiek op zoek bent naar informatie over de gebruikerservaring van uw doelgroep dan kunnen we u die informatie vestrekken door de Usability Crowdtest.

Een goede usability komt tot uiting wanneer een gebruiker op een effectieve, efficiënte en tevreden wijze specifieke gebruikersdoelen bereikt. Wie anders dan de eindgebruiker kan vragen over gebruikersvriendelijkheid het beste beantwoorden? Crowdtesting geeft je de mogelijkheid om met objectieve testers in contact te komen die overeenkomen met de profielkenmerken van de doelgroep. Zij checken uitvoerig de usability van uw toepassing.

Andere wensen

Indien deze dienstverlening niet aansluit bij uw behoeften of u andere vragen heeft kunt u natuurlijk contact opnemen met ons om de mogelijkheden te bespreken!

Activiteiten

De Crowdtest 'Standaard' voeren we zelfstandig voor u uit. De Crowdtest 'Specifieke doelgroep' of de Crowdtest 'Usability' voeren we uit tezamen met onze partner Testbirds.

Om de Crowdtest optimaal te laten verlopen gebruiken we voor alle testen in basis dezelfde aanpak.

 • We stellen een testmanager aan die de test van het begin tot eind coördineert. De activiteiten zijn:
  • Samen met u stellen we de opdracht vast en spreken we het testobject (website of app) door. Belangrijk hierbij zijn zaken zoals het toepassen (of juist weglaten) van usecases, de testomgeving, de focus van de test, specifieke aandachtspunten. 
  • We stellen de crowd vast en verstrekken de opdracht.
  • De crowd voert de gevraagde testen uit.
  • U ontvangt van onze testmanager een concept rapportage.
  • Deze spreken we met u door en leveren vervolgens het rapport op.

Voordelen Crowdtesten

 • In een kort tijdbestek inzicht in de correcte werking van uw app of website.
 • We testen op uiteenlopende (mobiele) devices en besturingssystemen (waaronder desktop, laptop, smartphone, tablet).
 • We testen met ervaren testprofessionals.
 • Handmatig, met oog voor detail, niet gehinderd door 'blinde vlekken'.
 • U bepaalt de opdracht aan onze crowd!

Producten

U ontvangt van onze testmanager een concept rapportage. Deze spreken we met u door en leveren vervolgens het definitieve rapport op.

Planning

De verschillende services kennen een verschillende doorlooptijd:

 • Standaard Crowdtest: 1 week.
 • Crowdtest met specifieke doelgroep: 2 weken.
 • Crowdtest Usability: 2 weken.

In alle gevallen geldt dat definitieve data in onderling overleg vastgesteld worden.

Ga aan de slag met een Crowdtest

Om je te helpen met het inzicht krijgen in de kwaliteit van een (bijna) gereed product helpen we je met een crowdtest. Voor meer informatie en/of het aanvragen van expertise klik je op onderstaande knop.

Aanvragen Crowdtest

Kan ik je helpen?