Sogeti Blue header

Infrastructuur Risicoanalyse

Wat zijn de risico's van jou IT-infrastructuur?

De Risicoanalyse levert het risico overzicht, de teststrategie (o.b.v. een risicoclassificatie) en de bijbehorende requirements voor jouw project. Dit in ongeveer 10 dagen en voor een vaste prijs. 

Aanvragen Infrastructuur Risicoanalyse

De basis voor gestructureerd testen van infrastructuur

De Risicoanalyse levert het risico overzicht, de teststrategie (o.b.v. een risicoclassificatie) en de bijbehorende requirements voor uw project.

De Risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de TMap®|Infrastructuur aanpak en vormt de basis voor het gestructureerd testen van de infrastructuur. De infrastructurele kennis en ervaring, in combinatie met een verbijzondering van de testmethode TMap NEXT® (TMap: Test Management Approach), vormen de basis voor deze methode. Sogeti ontwikkelde deze methodiek in 2006 en heeft deze bij vele opdrachten met succes toegepast. De kracht ervan bestaat uit de combinatie van de methodiek en de testconsultants die over brede infrastructuur kennis en ervaring beschikken.

De Risicoanalyse bestaat uit vier concrete stappen die worden uitgevoerd door een testconsultant met uitgebreide infrastructuur ervaring.

Activiteiten

Stap 1: Intake
De intake bestaat uit een gesprek tussen u en de testconsultant, waarin de projectscope wordt besproken. Het proces van de Risicoanalyse wordt toegelicht en er wordt vastgesteld welke personen van uw organisatie aanwezig zijn bij de workshop.

Stap 2: Workshop
Tijdens de workshop worden risico’s geïdentificeerd en volgens een decompositie in een matrix geplaatst. Dit is het risico overzicht. De deelnemers komen uit verschillende delen van uw organisatie en worden tijdens de intake geselecteerd op relevantie voor het project. Beheer levert hierbij een belangrijke bijdrage. De workshop duurt 2 tot 4 uur en vindt op uw locatie plaats.

Stap 3: Analyse en review
Het risico overzicht wordt door de testconsultant geanalyseerd, waarbij van ieder risico de kans en impact worden geschat. Deze risicoclassificatie leidt tot een prioritering van de risico’s: de teststrategie. Vervolgens worden het risico overzicht en de teststrategie ter review aangeboden aan de deelnemers van de workshop.

Stap 4: Opleveren rapport
Na terugkoppeling uit de review wordt het definitieve rapport met alle informatie opgesteld en aangeboden. Het rapport wordt in een gesprek met de testconsultant toegelicht en mogelijke vervolgstappen worden besproken.

Producten

Het resultaat van de Risicoanalyse is een risicomatrix met de teststrategie, conform de testmethodiek TMap®|Infrastructuur.

Planning

De geplande doorlooptijd is 10 werkdagen.

Voordelen

  • Vooraf duidelijkheid over het eindresultaat.
  • Sogeti biedt de service tegen een vaste prijs aan.
  • De service kent een korte doorlooptijd en vergt een beperkte inspanning van uw organisatie.
  • Uitvoering door één van de experts op het gebied van TMap®|Infrastructuur.
  • Het resultaat van de Risicoanalyse vormen de basis voor de testactiviteiten (specificatie en uitvoering) binnen uw project.
  • Tevens kunnen met dit resultaat ontwerpen op volledigheid worden getoetst.
  • Via de Risicoanalyse maakt u op laagdrempelige wijze kennis met gestructureerd testen op basis van TMap®|Infrastructuur.
  • De Risicoanalyse verplicht u niet tot een vervolgopdracht en levert u via een kort traject een concreet en bruikbaar resultaat.

Inzicht in risico's van jou IT-infrastructuur

Ga aan de slag met de risicoanalyse, de teststrategie (o.b.v. een risicoclassificatie) en de bijbehorende requirements voor jouw project. Dit in ongeveer 10 dagen en voor een vaste prijs. 

Aanvragen Infrastructuur Risicoanalyse

Kan ik je helpen?

Pety Warringa Business Line Manager
Phone number: +31653931822