Sogeti Blue header

Agile Quality Health Check

Hoe Agile test jouw team?

Deze workshop geeft inzicht in verbetermogelijkheden en de maturity van de verschillende Agile aspecten (cultuur, testautomatisering, scrum aanpak) en is gebaseerd op TPI Next.

Aanvragen workshop

Agile maturity

Agile, in welke vorm dan ook, is een kwaliteitgedreven aanpak. Dit betekent niet dat Agile een garantie is voor kwaliteit, ook binnen Agile bestaan ‘good practices’ en ‘bad practices’. 

De Agile Health Check is een op het TPI Next framework gebaseerd model, waarbij je de maturity van de verschillende Agile aspecten (cultuur, testautomatisering, scrum aanpak) kan meten. Het is een concrete hands-on manier om te kijken waar eventuele directe verbeteringen van toepassing zijn op de nog waterval of net beginnende Agile omgeving.

Sogeti organiseert een workshop waarin uw teams zelf aangeven hoe 'goed' ze testen, waar ze verbetermogelijkheden zien en op welk vlak ze zelf vinden dat ze een voorbeeldfunctie kunnen hebben.

De workshop heeft als uitgangspunt dat ‘oude’ kwaliteitsmaatregelen nog steeds hun nut en toepassing hebben, niet als activiteit binnen een apart testproces parallel aan en naast een ontwikkelproces, maar als integraal onderdeel van het totale voortbrengingsproces. 

Activiteiten

De workshop bestaat uit 3 delen.

Het eerste deel van de workshop richt zich hierop: welke test- en kwaliteitsmaatregelen past men in de Agile teams toe, welke ‘oude’ en ‘nieuwe’ terminologie gebruikt men. 

Het tweede deel van de workshop richt zich op het mappen van de besproken activiteiten op het Agile proces en op het identificeren van impediments, zowel op teamniveau als op team-overstijgend organisatieniveau.

Het derde deel van de workshop richt zich op het identificeren van een verbeterbacklog, zowel per team als in de randvoorwaardelijke sfeer op organisatie niveau. Naast het identificeren van de verbeteracties stelt men in dit deel ook de ‘Improvement board’ samen, een visualisatie van de mogelijkheden om hulp te krijgen bij verbeteracties van andere teams. 

Wat we bereiken is inzicht in:

 • Hoe goed testen we?
 • welke kwaliteitsmaatregelen doen we goed/slecht?
 • wat te verbeteren?
 • wat nieuw in te voeren?

Dat doen we door tijdens de workshop gebruik te maken van Lean/Agile technieken en beginselen, zoals:

 • Lean Coffee
 • Visualisatie
 • team autonomie 

Producten

De Agile Quality Health Check kan vanuit twee invalshoeken uitgevoerd worden :

Op initiatief van het management, bijv. om of inzicht te krijgen in de volwassenheid van het Agile voortbrengingsproces of om grip te krijgen op de implementatie van Agile werken
Op initiatief van ‘de teams’ zelf, bijv. om een verbeterbacklog op te stellen, of als werkvorm voor een retrospective.

De Agile Test Health Check levert u:

 • Verbeterbacklog
 • Visueel overzicht wie wie waarmee kan helpen
 • Ervaring met Lean/Agile vergadertechniek ‘Lean Coffee’

In het eerste geval zal de workshop leider, als extra deliverable, een management rapport samenstellen. 

Planning

Deze workshop duurt 1 dag.

Voordelen

 • Inzicht in testactiviteiten in een Agile omgeving.
 • Teams krijgen zelf inzicht in verbetermogelijkheden.
 • Motivatie wordt bij de teams zelf belegd om te verbeteren en Kaizen (continu verbeteren) toe te passen.

Workshop aanvragen.

Krijg inzicht inzicht in verbetermogelijkheden en de maturity van de verschillende Agile aspecten van je Agile testteam. Voor meer informatie of het aanvragen van de workshop klik je op onderstaande knop.

Aanvragen workshop

Kan ik je helpen?

Meer service informatie