Sogeti Blue header

Kanban workshop

Wil je grip op werkdruk en capaciteit?

Met de Kanban workshop helpen we je de werkvoorraad, werkdruk en de capaciteit van je teams / organisatie af te stemmen op de vraag.

Aanvragen Kanban Workshop

Omschrijving service

Voor u wellicht herkenbaar: er is eigenlijk net iets te veel werk waardoor het (te) druk is. Werk komt vanuit allerlei kanten binnen en verschillende stakeholders proberen invloed uit te oefenen op de juiste prioriteitstelling. Als de ene golf met drukte voorbij is dient de volgende zich al weer aan. Tijd om goed te documenteren is er nauwelijks en er is eigenlijk te weinig tijd voor onderhoud en verbetering aan eigen processen en techniek. De ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te houden en de doorlooptijd van projecten en andere activiteiten is veel te lang.

Kanban helpt om grip te krijgen op werkvoorraad en werkdruk. Het helpt de capaciteit van uw teams / organisatie af te stemmen op de vraag en om een continu en duurzaam proces van verbetering te starten om daardoor stap voor stap te veranderen naar een organisatie die beter presteert.

De eerste stap
De workshop laat zien wat het effect is van het limiteren van WIP (Work in progress), het gebruik van multidisciplinaire teams en het effect van het investeren in verbeteringen. De deelnemers komen tijdens de workshop herkenbare situaties tegen waarbij snel duidelijk wordt wat het effect kan zijn van kanban.

Waarom deze workshop?
Deze workshop laat u zien en ervaren dat kanban meer is dan alleen een bord aan de muur. Er schuilt een aantal principes achter die u helpen om grip te krijgen en een weg in te slaan naar verbetering van de performance van uw organisatie. Het toepassen van kanban en deze principes heeft de volgende effecten:

Inzicht en overzicht creëren
De kanban methode helpt om inzicht en overzicht te creëren. Direct nadat u start met kanban zult u de voordelen ervaren die voortkomen uit het hebben van inzicht en overzicht van uw eigen werkvoorraad. Door uw werkvoorraad te visualiseren kunt u voortgang beheren, bijsturen en onderlinge afhankelijkheid zien. Hierdoor zult u vaker deadlines halen, gaat er minder werk uit het zicht verloren en wordt rust gecreëerd.

Time-to-value te verkleinen
Een lange time-to-value – of doorlooptijd is vaak een direct gevolg van veel werk tegelijkertijd doen. Door erg druk te zijn met veel verschillende taken is het erg moeilijk om taken ook daadwerkelijk af te ronden. De hoeveelheid onderhanden werk heeft een directe invloed op de time-to-value. Door de hoeveelheid onderhanden werk binnen een organisatie / team te beperken zullen de doorlooptijden verminderen. Hierdoor wordt er sneller waarde opgeleverd voor de business.

Klanttevredenheid verhogen
Door de hoeveelheid onderhanden werk te beperken kan er veel makkelijker worden ingesprongen op veranderde behoefte van uw klant. Daarnaast wordt de kwaliteit verhoogd omdat bottlenecks / problemen worden aangepakt in plaats van dat eromheen wordt gewerkt. En doordat werk wordt afgemaakt voordat er wordt geswitcht naar een andere taak.

Continues improvement op basis van gezond verstand
Een kanban systeem triggert verandering. Doordat de werkvoorraad visueel is, is het voor iedereen duidelijk waar de pijnpunten liggen in uw processen: Dat is namelijk waar het werk zich opstapelt of daar waar werk blijft liggen. Daardoor is het voor iedereen volstrekt logisch waar er iets moet veranderen en zal er aanzienlijk minder weerstand zijn tegen verandering.

Activiteiten

Intake
Voordat we deze workshop bij u verzorgen, gaan we met u in gesprek om de invulling van de workshop toe te spitsen op uw specifieke situatie. Naar aanleiding van dit gesprek bepalen we gezamenlijk een planning en bereiden wij de workshop voor.

Opzet van de workshop
Na een korte introductie over kanban en de bijbehorende principes wordt via een simulatiegame ervaren wat de principes zijn achter kanban en wordt ook ervaren wat de impact kan zijn.

Producten

Het resultaat
Uw organisatie maakt via deze realistische en leuke workshop kennis met de principes en toepassingen van kanban. Door de principes zelf te ervaren wordt het vanzelfsprekend om ze toe te passen in de dagelijkse praktijk. Deze workshop kan daarom een uitstekende start of versnelling zijn van het gebruik van kanban in uw organisatie.

Planning

De workshop wordt gehouden met een groep van maximaal 12 personen en neemt 1 dagdeel in beslag.

Voordelen

Ervaar hoe Kanban helpt om:

  • inzicht en overzicht te creëren.
  • de time to value te verkleinen.
  • de klanttevredenheid te verhogen.
  • continuous improvement te doen op basis van gezond verstand.

Krijg grip op werkdruk en capaciteit!

Vraag de Kanban workshop aan en wordt geholpen met de afstemming van de werkvoorraad, werkdruk en de capaciteit van je teams / organisatie op de vraag.

Aanvragen Kanban Workshop

Kan ik je helpen?