Sogeti Blue header

Workshop 'Agile E2E Improvement'

Een stevige basis voor een ketenregie team

Met de E2E-workshop stel je risico's vast op basis waarvan je met maatregelen een verkorte time-to-market, kosten beperking en kwaliteitsverbetering van de software kunt realiseren.

Aanvragen Workshop

Verkort de time-to-market

Verschillende teams, zowel agile als traditionele (waterval) teams, werken aan onderdelen van E2E-softwareketens. Elk team neemt verantwoordelijkheid voor hun eigen resultaten, waarbij de ketenverantwoordelijkheid tijdens of na het ontwikkelingsproces vaak niet wordt gedekt. Sogeti ontwikkelt een visie op vroegtijdig E2E Digital Assurance genaamd 'Shift Down'. Hierdoor verkort de time-to-market en dalen de kosten, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de software wordt verbeterd. Om de E2E-risico's die we samen in deze workshop vaststellen te kunnen mitigeren zijn er verschillende maatregelen beschikbaar. Voordat u deze maatregelen instelt, is het essentieel om het belang en de verantwoordelijkheden van E2E processen en hun uitdagingen in een agile omgeving te onderkennen. Dit zorgt voor een stevige basis voor de invoering van een team met ketenregie als focus met als resultaat vroegtijdige E2E risicobeperking, gebaseerd op de E2E-roadmap.

Activiteiten

Een ervaren E2E-consultant van Sogeti faciliteert de workshop bij u. Om de interactie en het delen van informatie en ervaringen tussen deelnemers van uw organisatie en Sogeti te optimaliseren wordt hij of zij bijgestaan ​​door een Sogeti E2E Quality Engineer. Activiteiten in het kader van deze service zijn:

Intake
We houden voorafgaand aan de workshop een intake met de verantwoordelijke stakeholder. Tijdens de intake bepalen we met u de huidige situatie en context. Daarnaast bepalen we welke stakeholders aan de workshop deel gaan nemen en stellen we de planning vast.

Uitvoering
Het uitvoeren en faciliteren van de workshop.

De aanpak

 • We gebruiken creatieve werkmethoden om het delen van informatie en het visualiseren van resultaten te bevorderen.
 • Het betreft een interactieve, multidisciplinaire samenstelling van de groep.
 • We hanteren een gestructureerde aanpak gebaseerd op geclusterde E2E ketenaspecten (mensen en organisatie, keten realisatie proces, infrastructuur en industrialisatie).
 • De groep gaat collectief werken aan een E2E-roadmap, waardoor de E2E-samenwerking wordt verbeterd en er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat.

De agenda

 • Introductie
  • Persoonlijke introductie van de aanwezigen.
  • Kick-off door de stakeholder/management teamlid.
  • Kort overzicht van het theoretische E2E-kader.
  • Toelichting van het doel en de aanpak van de workshop.
 • Uitdagingen verzamelen, het identificeren van de huidige 'high risk' gebieden.
 • Clusteren van de uitdagingen naar E2E ketenaspecten (mensen en organisatie - keten realisatie proces - infrastructuur - industrialisatie).
 • Verbeteringshorizon bepalen die de verbeteringsmogelijkheden identificeert.
 • Oplossingen bepalen, en in hoeverre die overeenkomt met het Sogeti portfolio voor verbetermogelijkheden.
 • Roadmapping risico's en mitigerende maatregelen, verfijning van verbeteringen en oplossingen.

Evaluatie
Evaluatie van de workshop met de verantwoordelijke stakeholder. Tijdens de evaluatie bespreken we samen met u de workshop, de roadmap en andere uitkomsten en de volgende stappen.

Producten

Workshop resultaten

 • Verbeteringsdoelen gesplitst in Quick Wins en middellange / lange termijn backlog items per E2E ketenaspect.
 • E2E risicobeperkende roadmap.
 • Afspraken over vervolgstappen.

Planning

Sogeti houdt rekening met het intakegesprek binnen 10 werkdagen na ontvangst van de getekende offerte. Tijdens de intake wordt ook de datum van de workshop in onderling overleg vastgesteld. De workshop zelf neemt 1 dagdeel in beslag.

Voordelen

 • Duidelijke E2E-verantwoordelijkheden in elk team.
 • Optimalisatie van ketenregie.
 • Continue verbetering door een roadmap van E2E-uitdagingen.
 • Direct starten met E2E-verbeteracties.
 • Bewustzijn van E2E verantwoordelijkheden en samenwerking binnen en met de teams onderling.

Krijg een stevige basis voor je ketenregie team

Met de E2E-workshop stel je risico's vast op basis waarvan je met maatregelen een verkorte time-to-market, kosten beperking en kwaliteitsverbetering van de software kunt realiseren. Voor het aanvragen van meer informatie of de workshop klik je op onderstaande knop.

Aanvragen Workshop

Kan ik je helpen?

Meer service informatie