Specialistische marktpartijen als partner

Bij het leveren van de juiste oplossing voor uw ICT-vragen schakelen wij graag onze samenwerkingspartners in. Elk van hen biedt de beste oplossing op hun terrein. Terwijl u profiteert van de specialistische kennis van andere partijen, zijn wij uw primaire aanspreekpunt en enige contractpartij.

Andere voordelen van ons netwerk:

  • We zijn vroegtijdig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen.
  • Onze professionals krijgen up-to-date training en certificering.
  • We kunnen architectuurvoorstellen voor vernieuwende technologie laten toetsen.
  • We wisselen informatie uit over marktontwikkelingen.
  • We vergroten onze klantinteractie door bijvoorbeeld samen thematische seminars te organiseren.
  • We ontwikkelen gezamenlijke, innovatieve oplossingen.

In het aangaan van partnerships gaan we niet over één nacht ijs. Sogeti werkt uitsluitend met partners die een aantoonbare positie in de markt hebben. Eersteklas partners die met hun (software)producten of specifieke dienstenpakket direct van toegevoegde waarde in onze dienstverlening aan u zijn.

Binnen het partnerbeleid van Sogeti onderscheiden wij verschillende niveaus partnerships. Strategische allianties.

Strategische allianties

Een strategische alliantie is een partij die voor Sogeti van strategisch belang is voor de continuïteit van de organisatie. Deze partijen worden door de directie benoemd. Een strategische alliantie heeft dezelfde kenmerken als een partnerpartij. Voor iedere alliantie is er een directieverantwoordelijke en een alliantiemanager benoemd.

Binnen deze strategische allianties hebben we global overeenkomsten met

  • IBM
  • Microsoft