Sogeti bespaart €1,1 miljoen voor telecom provider

Klant.

Onze klant is een leverancier van telecommunicatiediensten voor consumenten en de zakelijke markt. 

Vraag.

De telecommunicatiemarkt verandert continu en de concurrentie is hevig. De efficiency moet maximaal zijn en de time-to-market steeds korter. De juiste kwaliteit van producten wordt dus steeds belangrijker. Sogeti is gevraagd met een oplossing te komen om vanuit een kwaliteitsoogpunt een bijdrage te leveren aan het verkorten van de time-to-market en het verhogen van de kwaliteit. 

Oplossing.

Sogeti heeft een no-cure no-pay-oplossing aangedragen. Deze is gericht op het krijgen van grip op kwaliteit door de hele software lifecycle, kostenbesparing en het verkorte van de doorlooptijden van projecten.

Om dit te realiseren heeft Sogeti voor haar klant een verbeterprogramma opgesteld gericht op het gezamenlijk verbeteren. Dit programma richt zich op drie aandachtsgebieden:

Testmanagement; het aantal testmanagers is teruggebracht tot het strikt noodzakelijke. Hiervoor zijn heldere en duidelijke taakverdelingen en processen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een optimale regie over Testing & Quality Assurance.

Uniform testproces; er is een uniforme testaanpak geïntroduceerd op basis van de TMap NEXT®-methodiek (de marktstandaard voor het gestructureerd testen van software). Deze wordt gedragen én nageleefd door alle betrokken partijen (inclusief externe leveranciers).

Quality Gates; Om tijdens het project grip te houden op de kwaliteit is gebruik gemaakt van Quality Gates. Quality Gates zijn formele overdrachtsmomenten van (tussen)producten die naar de volgende fase in de applicatielevenscyclus gaan. Door de noodzakelijke afstemming nam de kwaliteit van de projecten toe en daalden de kosten van met name herstel. Op advies van Sogeti zijn deze drie aandachtsgebieden tegelijkertijd doorgevoerd. 

De gekozen aanpak heeft geleid tot één uniforme testaanpak, die gedragen en gevolgd wordt door zowel de  provider als de externe leveranciers. Daarnaast is het aantal Test- en QA-managers teruggebracht met meer dan 30%. Het Quality Gate-proces is ingericht en wordt nu verder uitgerold. Bij elkaar heeft dit geleid tot een kostenbesparing voor de provider van meer dan  € 1,1 miljoen in 2012.

Qualitymanager Sogeti

“Verbetering in kwaliteit en daaraan gekoppelde kostenbesparing valt of staat met focus en commitment hierop in alle lagen van zowel Sogeti als onze klant.”

Contact

E-mail Mark