7 kritische vragen aan de clouddienstverlener

Tijd voor een overstap naar de cloud. Maar hoe vindt u in dit woud van sterk op elkaar lijkende dienstverleners de juiste match voor uw organisatie? De volgende 7 kritische vragen scheiden praatjes van prestaties.

01. Wat is uw concrete ervaring met de oplossing die wij beogen?

Zoals bij elke complexe technologische oplossing weet u pas echt of alles klopt als het werkt in de praktijk. Sowieso is het goed te weten dat uw bedrijf niet de eerste is die voor dit scenario gaat. De leverancier zou gemakkelijk moeten kunnen vertellen hoe eerdere klanten deze oplossing hebben gebruikt in een soortgelijke omgeving en uitdaging. Vraag naar specifieke Return on Investment (ROI) en andere meetbare resultaten. Check deze vervolgens bij de referenties van de leverancier en eventuele afnemers uit uw eigen netwerk. En vraag naar de mogelijkheid om de dienst eerst te testen voor u de knoop definitief doorhakt. IT-bedrijven bieden vaak een proefperiode aan om te kijken of hun aangeboden diensten ook in de praktijk aansluiten bij uw eigen wensen.

02. Wat zijn de prestaties en hoe worden die gemonitord en gegarandeerd?

Elke leverancier moet zijn prestaties direct zwart op wit kunnen laten zien. Een gemiddelde uptime onder de 99,5 procent is sowieso reden nog even verder te zoeken. Is er 24/7 performance monitoring, waarmee eventuele issues direct opgemerkt en getackeld worden? En wat zijn de back-up faciliteiten in geval van een catastrofe? Aangezien geen enkele clouddienst full proof is, dienen de minimale voorzieningen altijd te zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Deze SLA is tevens een goede manier om aanbod en behoefte zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Maak niet alleen helder wat u afspreekt, maar ook hoe dit wordt opgevolgd. Durft u zich te conformeren aan de standaard die de aanbieder levert? En wat zijn de consequenties als dat niet lukt? De ervaring leert dat cloudproviders in hun ijver zoveel mogelijk klanten binnen te halen creatief taalgebruik hanteren in hun overeenkomsten. Neem dus de tijd het voorstel met een kritische blik door te ploegen. Liefst tegelijkertijd met een jurist, een aantal technici èn vooral collega’s uit de business. Deze marketeers of andere vertegenwoordigers uit de operatie moeten met de juiste verwachtingen een beroep kunnen doen op de clouddiensten.

03. Hoe ziet het met de beveiliging van onze data?

Door de opvolgende stroom berichten over (kostbare) datalekken en nieuwsgierige buitenlandse overheidsdiensten staan beveiliging van data en compliance tegenwoordig bovenaan het prioriteitenlijstje van elke verstandige ondernemer. Als er iets fout gaat, kijken zakenpartners en klanten immers niet naar de cloudleverancier, maar naar u. Daarom is het goed te weten met welke gecertificeerde beveiligingen uw beoogde leverancier werkt, en hoe hij omgaat met de voor uw branche relevante veiligheids- en compliancestandaarden. Is er 24/7 security monitoring? En hoe wordt de gebruikersidentiteit en toegang geregeld?

04. Hoe is dataretentie en eigendom geregeld?

Data is een waardevol bezit. Dus moeten de eigendomsrechten goed geregeld zijn. De leverancier moet kunnen garanderen dat de data door niemand anders kan worden bekeken, gekopieerd of verplaatst dan door een geautoriseerde vertegenwoordiger van uw organisatie. Andersom kan het niet zo zijn dat u op welke manier dan ook beperkt wordt in de toegang tot uw data. Verder zijn er duidelijke procedures voorhanden voor het geval de leverancier bijvoorbeeld failliet gaat. In dat geval wilt u uiteraard direct en ongehinderd uw data kunnen verplaatsen naar een nieuwe omgeving. Zijn deze mogelijkheden zonder uitzondering gegarandeerd? En hoe wordt daar uitvoering aan gegeven als het werkelijk aankomt op een faillissement?

05. Kunnen we rekenen op professionele en uitgebreide ondersteuning?

Belangrijke reden om clouddiensten af te nemen is het reduceren van de kans op gedoe in uw IT-omgeving. In de cloud loopt alles op rolletjes is de verwachting, maar helaas blijkt dat niet altijd het geval. Bij een gebrek aan service en zichtbaarheid op de dienstverlening tast u als klant volledig in het duister omtrent de oorzaken en mogelijke oplossingen. Vraag daarom vooraf om operationele transparantie op belangrijke zaken als monitoring, operational, performance, service level, problem- en change-management en capaciteitsen licentieplanning. Transparantie op deze belangrijke gebieden boezemt vertrouwen in. Tegelijkertijd dwingt dat de leverancier zijn inspanningen te optimaliseren. Heeft de provider een professioneel team voor ondersteuning? En wanneer is dat team beschikbaar via welke kanalen? Is er bijvoorbeeld een kennisdatabase voorhanden waarin eigen medewerkers zelf oplossingen kunnen zoeken?

06. Waaruit blijkt dat de flexibiliteit en gebruikersvriendelijkheid van het contract?

Bijna elke ondernemer kan wel een vervelend verhaal vertellen over een kwalijke softwarelicentie die als een molensteen om iemands nek bleef hangen. Helaas is deze lock-in situatie ook van toepassing op zogenaamde clouddiensten. Ondanks de intentie om juist flexibel te kunnen opereren, worden afnemers bijvoorbeeld verplicht vooraf diensten af te nemen die ze in feite niet, of in beperkte mate, nodig hebben. Of ze worden op korte termijn met forse prijsverhogingen geconfronteerd. Ook komt het voor dat afnemers direct langdurige verplichtingen aan moeten gaan om bijvoorbeeld een voorspelbaar kostenniveau te kunnen realiseren. Vervelend, zeker als blijkt dat de dienstverlening niet aansluit op het wensenpakket en er geen mogelijkheid is om op te stappen. Vraag daarom ook naar de mogelijkheid diensten eerst te testen voor je de knoop definitief doorhakt. Verder is het belangrijk te weten hoe het abonnement exact in elkaar steekt. En hoe is het gesteld met opzegtermijnen, pay-per-use afspraken, kortingen en prijsgaranties voor de lange termijn?

07. Is er een steekhoudend rampenplan?

Alle mogelijke beveiligingsmaatregelen ten spijt, geen enkel bedrijf is volledig gevrijwaard van een calamiteit. De schade die het wegvallen van IT-capaciteit en daarin vastgelegde data kan veroorzaken, is al snel niet meer te overzien. Daarom is het belangrijk te weten of een cloudprovider een rampenplan heeft. En welke garanties er zijn dat dit plan daadwerkelijk gaat werken. Is er sprake van een mirrorsite; een extra datacenter op geografische afstand waar een (near) real-time spiegelbeeld draait van de primaire locatie, en een dubbel uitgevoerde verbinding tussen de twee locaties? Beschikt de leverancier over een schema waarin staat hoe vaak en op welke manier tests worden uitgevoerd? En wat zijn de resultaten van deze tests?

Bezoek de Sogeti cloud case events

Verbreed uw horizon. Kom naar één of meerdere van onze cloud cases en ontdek tijdens deze cloud events dat dé cloud niet bestaat.

Meld je aan voor de Sogeti cloud case events

Meer weten?

Voor meer informatie en/of advies voor úw cloud stuurt u een e-mail naar Diederik Vieleers of belt u hem via T: +31 886 606 600