Benchmark uw bedrijf over Agility en Cloud Computing met andere organisaties in Nederland

Cloud-Benchmark

In de benchmark ‘Profiteren van verandering en digitalisering’ onderzoeken we in hoeverre organisaties in staat zijn om (snel) in te spelen op verandering. De overgang naar de cloud staat hierbij centraal. We onderzoeken niet alleen de technologische kansen en knelpunten, maar ook organisatorische kwesties. Denk aan het inzetten van methoden voor permanente innovatie.

Waar staat u ten opzichte van andere organisaties in de top 500 van Nederland? 

Sommige organisaties worden links en rechts ingehaald door innovatieve concurrenten. Andere bewegen moeiteloos mee met de ontwikkelingen. Zij kunnen hun IT en organisatievorm wendbaar afstemmen op de marktveranderingen. Organisaties hebben bij deze ontwikkelingen vragen:
  • Hoe doen andere organisaties dit en waar staat onze organisatie op dat punt?
  • Wat zijn de grootste obstakels om sneller te reageren op verandering: de IT of de aanpassing van de organisatie?
  • En welke stappen ondernemen organisaties om de reactiesnelheid te vergroten?

Spiegelen van uw situatie en visie

Direct na afronding van de vragenlijst ontvangen deelnemers een terugkoppeling van de antwoorden in de vorm van een benchmark met andere organisaties uit de Nederlandse Top 500, die al hebben deelgenomen. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer na afloop een gedegen onderzoeksrapport.

Direct inzicht in aandachtsgebieden

De benchmark maakt duidelijk in hoeverre organisaties erin slagen om hun traditionele IT-infrastructuur en applicatielandschap te transformeren naar een wendbare en schaalbare cloud-omgeving. Daarmee wordt inzichtelijk welke aandachtsgebieden er zijn om blijvend te profiteren van verandering en digitalisering.

Neem gratis deel aan het benchmarkonderzoek

Doe nu gratis mee aan de benchmark. Het invullen van de vragenlijst kost u slechts 15 minuten en direct na afloop heeft u inzicht in waar u staat ten opzichte van andere organisaties. Uiteraard ontvangt u later ook een uitgebreid onderzoeksrapport.