Cloud en privacy: hoe zit dat nou precies?

security cloud

Coen Eskes - Bij veel van de organisaties die nu naar de Cloud kijken speelt ook de vraag hoe zit het nu met de privacy van onze data?

Over de Patriot Act is al veel geschreven maar er zijn de laatste maanden genoeg andere interessante ontwikkelingen geweest. Ik wil graag een zaak uitlichten die u wellicht ontgaan is maar cruciaal is voor Cloud-aanbieders, zoals Microsoft.

Rechtszaken en privacy

Voordat we verder op het onderwerp privacy in gaan moeten we eerst terug naar 22 augustus 2009. Dit is de datum dat David Leon Riley werd gearresteerd na een verkeerscontrole in Californië. De agenten doorzochten Riley’s telefoon en de inhoud hiervan. De agenten belastten Riley op basis van de inhoud van de telefoon aan een niet-verwante schietpartij enkele weken voor zijn arrestatie. Riley stelde dat het verkregen bewijs zijn vierde amendement rechten op privacy schaadt.

Het Lager Gerechtshof oordeelde dat een politieagent niet alleen de telefoon in beslag kan nemen, maar ook de inhoud hiervan mag doorzoeken. De zaak verplaatst zich richting het Hoge Gerechtshof.

Op 25 Juni 2014 neemt de Hoge Raad een unaniem besluit over mobiele telefoon privacy. Kortom het Hoge Gerechtshof besluit dat een apart  gerechtelijk bevel nodig is om mobiele telefoons te doorzoeken. De uitspraak zal waarschijnlijk ook gelden voor laptops en tablets. Een overwinning voor voorvechters van privacy.

Cloud en privacy

De uitspraak van het Hoge Gerechtshof om een apart bevel te hebben voor het doorzoeken van mobiele telefoons is erg interessant. Het Hoge Gerechtshof neemt deze beslissing omdat het oneerlijk is om data op een mobiele telefoon als lokaal opgeslagen te zien, daarnaast zou het onterecht zijn om dat deze informatie oneerlijk diep inzicht geeft in het persoonlijke leven van een verdachte.

Om het nog complexer te maken is het dus vaak dat deze data niet opgeslagen is op de mobiele telefoon zelf. Steeds vaker slaan wij als gebruikers informatie op via onze telefoon in de Cloud.

Cruciale uitspraak voor Cloud aanbieders

De beslissing van het Hof is daarom een cruciaal moment voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Mobiele telefoons zijn steeds vaker een access point naar verschillende services en dwingen de rechtshandhaving hierdoor de rechten rondom privacy opnieuw te bekijken, aangezien een steeds groter groep gebruikers afhankelijk is van deze services.

Voor Cloud-aanbieders zijn dit goede stappen richting het beschermen van informatie opgeslagen in de Cloud. Hoewel dit belangrijke stappen zijn op het gebied van gegevensbescherming zal er nog genoeg discussie zijn over privacy van de diverse Cloud-diensten. 

Wilt u informatie over Microsoft cloud diensten voor uw organisatie? 

Neem dan contact op met Ton van Veen door hem een e-mail te sturen of te bellen via: +31 886 606 600