Data; gebruik ze als sensoren op uw business

data as sensors on your business

Met IoT denken we allemaal aan de apparaten die data genereren en met elkaar verbonden zijn. Met de huidige technologie zijn we inmiddels al in staat die data in bulk of continu te verwerken. Of er op basis van bijv. de status toepassingen als predictive maintenance mee te realiseren. Maar niet alle business is zo fysiek georganiseerd.

Betekent dat dan dat deze organisaties zijn uitgesloten om mee te liften op de mogelijkheden die de nieuwe technologie met zich meebrengt? Ik denk van niet.

De relatie van data met de bedrijfsvoering

Elke organisatie heeft data. Data, die vanuit de noodzaak voor de administratieve vastlegging, in systemen zijn ondergebracht. Die systemen zijn, of worden zelfs nu nog, sterk gericht op de administratie ontworpen. We zijn er ons inmiddels wel van bewust dat data een ruwe grondstof is en voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Door data echter meer als asset te zien en bij het ontwerp al wat verder te kijken dan onze neus lang is, kan met minimale inspanning en middelen de herbruikbaarheid van data worden verhoogd.

Denk bijvoorbeeld aan het tijdsaspect.  Door de registratie wanneer bijvoorbeeld een polis aangemaakt of gewijzigd is, kan je iets zeggen over de doorlooptijd van een proces of handeling. Of denk aan data-elementen die de spil vormen in de bedrijfsvoering, ook wel master data genoemd. Daarmee kun je koppelingen tot stand brengen over verschillende bronnen of processen.

Inzicht met process mining

De data uit uw systemen vormen op deze manier de events ofwel de sensoren op uw bedrijfsvoering. U legt daarmee de basis voor analyse en rapportage. Vanuit strategische keuzes en de speerpunten in beleid kunnen organisaties de data zo transformeren dat ze de gewenste inzichten en impact brengen. Daarmee verbetert de doorlooptijd van het offerteproces of intensiveert het klantcontact. De techniek die dat inzicht geeft wordt process mining genoemd.

Verhogen van klanttevredenheid

Tot slot, optimalisatie van uw business is nooit af. Omstandigheden veranderen nu eenmaal, het is actie en reactie. Belangrijk is dan ook dit als een cyclus te zien, een iteratief proces. Naast de techniek is de organisatie eromheen minstens zo belangrijk, de governance. Ik zou zeggen, het ligt voor het grijpen: sensor uw business! Verbeter daarmee uw interne proces en verhoog de klanttevredenheid. 

Benieuwd hoe Process Mining klanttevredenheid verhoogt? 

Meer weten over process mining en hoe dit bijdraagt aan een optimale klantbeleving? Neem dan contact op met Mark Rumpf. Of kom naar de sessie van Valentijn Mees en Frank Schaafsma op het het BI&A Symposium op 1 november 2016 in Utrecht.