Data moet zijn zoals drinkwater: goed, schoon en helder

Datamanagement is net als drinkwater

U vraagt zich vast direct af: “Wat heeft drinkwater te maken met mijn data(huishouding)?”. Nou, eigenlijk alles. De analogie laat namelijk zien dat het voor ons van groot belang is om geschikt drinkwater ter beschikking te hebben. Geschikt betekent dat het water goed, helder en vrij van schadelijke stoffen en bacteriën is. Hetzelfde geldt voor de data die uw organisatie gebruikt voor het bereiken van uw business doelstellingen.

Die doelstellingen zijn gebaat bij het gezond houden, verbeteren en optimaliseren van de data en daarmee de informatie die u voor uw beslissingen nodig hebt. Op basis van de analogie heb ik hieronder twee verschillende aspecten van data management beschreven.

Datamanagement is net als drinkwater

 

 

 

 

 Data Kwaliteit

Kijken we naar data kwaliteit dan is de volgende parallel te trekken:

  • Door zwaar vervuilde data, bijvoorbeeld bij medische gegevens, zijn onvoorzien data van patient verwisseld. Dit kan leiden tot een behandeling die erger is dan de kwaal. (Water bevat andere vloeistoffen die dodelijk zijn voor de drinker van het water.)
  • Redundante data maken bij analyses de uitkomsten onbetrouwbaar. (Water bevat teveel antibiotica waardoor er een ongewenst neveneffect ontstaat bij het drinken van water:resistentie voor antibiotica.)
  • Om data geschikt te maken voor gebruik, als goede bron voor business beslissingen, zijn de juiste opschoning-, filtering- en opslag-methoden nodig. (Drinkwaterzuiveringsinstallaties)

En in deze context is het generieke proces waarmee wij ons drinkwater geschikt maken voor gebruik dus ook toepasbaar voor onze datahuishouding.

Data Governance

Kijk ik naar water en het belang dat wij hier als mensheid aan geven, dan zie ik watermanagement meer en meer naar de voorgrond komen. Een adequate, doelgerichte en transparante sturing is essentieel om ook in de toekomst de beschikbaarheid en borging van gezond drinkwater veilig te stellen. Voor data geldt dat er al heel veel data in de wereld is en er dagelijks veel data bij komt. Met deze snelle ontwikkeling neemt de kans op vervuiling, onjuist gebruik of verwisseling van data alleen maar toe. Om hier ‘in control’ te blijven en te zorgen dat informatie uit data daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstellingen is sturing daarom een ‘must’. Data Governance is daarmee een essentiële randvoorwaarde voor bewust, efficiënt en effectief gebruik van de beschikbare data.

Goede, schone en heldere data

Kortom, wilt u uw organisatie een gezond perspectief voor de toekomst bieden, zorg er dan voor dat uw data net zo zijn en blijven als drinkwater: goed, schoon en helder!

Meer weten over data management

Wilt u meer weten over gezond data management, stuur dan een bericht naar onderstaand contact. Data management kwam vanuit diverse invalshoeken ook aan bod tijdens de 15e editie van ons BI Symposium op 23 november.