De architectuurprincipes van DYA [White paper]

De architectuurprincipes van DYA

In DYA|Architectuurprincipes geeft Serge Bouwens een – in de praktijk getoetste – benadering op wat principes (zouden moeten) zijn, hoe je ze opstelt en hoe je ze in de praktijk gebruikt.

Inleiding DYA|Architectuurprincipes

"Met de opkomst van Enterprise Architectuur zijn architectuurprincipes steeds belangrijker geworden. Ze voldoen aan de behoefte aan een inhoudelijk sturingsinstrument op een hanteerbaar abstractieniveau. Toch blijkt het lastig om principes praktisch in te zetten in de IT-omgeving. De afstand tussen de vraagkant en de aanbodkant blijkt groot. Het alternatief –blauwdrukken van de gewenste situatie– is echter ook niet realistisch gebleken: te complex, te duur, te snel verouderd.

In de afgelopen jaren heeft Sogeti een visie op architectuur en een aanpak van architectuur ontwikkeld op basis van principes. Kenmerkend voor deze visie en aanpak zijn:

  • Gebaseerd op best practises;
  • Hergebruik van generieke architectuurprincipes;
  • Passend in de Just-in-time benadering van DYA.

Vanuit een analyse van principes in de dagelijkse praktijk geven we..."