De beweging naar agile biedt kansen voor PMO

Foto Karen Staal en Richard Nauta - Agile biedt kansen voor PMO

Voor Projectmanager Richard Nauta en Implementatiespecialist Karen Staal vinden allerlei veranderingen plaats die het gevolg zijn van de opkomst van agile-ontwikkelmethodes. Reporter Anique Wilmer, zelf Teammanager binnen de PMO-unit, vraagt haar collega’s naar hun uitdagende opdrachten en bespreekt de veranderende rol van projectmanagers rondom onze organisatie met ze.

Scrum software-ontwikkelmethode

Richard en Karen acteren op de grens van business en IT en stellen vast dat de beweging naar agile en scrum kansen biedt. Voor product owners en scrum masters, maar ook waar het gaat om de implementatie ervan in een organisatie die anders omgaat met leidinggeven.

Referendumwet

Sinds februari dit jaar wordt Richard ingehuurd door ICTU als projectleider. Hij werkt aan een project van de Kiesraad: een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Referendumwet die op 1 juli is ingegaan. ICTU is gevraagd de onderliggende systemen en processen te ontwikkelen om hierbij te ondersteunen.

Agile-projectmanagement voor optimale flexibiliteit

Omdat de doorlooptijd kort is en het proces op dat moment nog niet helemaal duidelijk, wordt gekozen voor een scrumaanpak. Zo worden resultaten snel zichtbaar en kan er goed worden bijgestuurd. Richard is als agile-projectleider eindverantwoordelijk voor het scrumteam dat de software ontwikkelt. Daarnaast regelt hij afstemming met de klant en de coördinatie met diverse betrokken partijen zoals de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA-V), de scanstraat van de Belastingdienst, de Staatscourant en de beheerorganisatie van DICTU.

Succesvolle afronding na uitbouw van functionaliteiten

Door strakke sturing en scopeafbakening lukt het Richard en zijn team om de harde deadline van 1 juli te halen. Na de livegang vindt verdere uitbouw van functionaliteiten plaats en eind november is het project succesvol afgerond. Het eerste referendum onder de nieuwe wet zal komend voorjaar plaatsvinden op 6 april 2016.

Taakverdeling scrumteams is cruciaal

Voor Richard was het ICTU-project zijn eerste volledige scrumproject waarbij de drieëenheid product owner, scrum master en de, in dit geval toch nog aanwezige, projectleider vragen oproept over hoe de taakverdeling in scrumteams vorm te geven. Richard betitelt het als een van de boeiendste opdrachten op zijn cv.

Implementatie elektronisch patiëntendossier

Karen wordt afgelopen voorjaar via haar eigen netwerk getipt dat het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) een tijdelijke vacature voor projectleider heeft voor de implementatie van het elektronisch patiëntendossier (epd). Karen weet de opdracht te bemachtigen en begeleidt in de daarop volgende maanden negen afdelingen naar 25 oktober: het moment dat het AMC overgaat op het systeem.

Softwarepakket EPIC: optimalisatie van werkprocessen in de zorg

Als intermediair tussen de inrichtingsteams van het programma EVA (EPD VUmc & AMC) en de kernteams binnen de afdelingen, zorgt Karen ervoor dat alle zorgverleners zo optimaal mogelijk worden voorbereid op de aanstaande veranderingen als gevolg van de invoering van het software pakket EPIC. In het bijzonder op het gebied van de werkprocessen. ‘Alles wat gedaan wordt in het ziekenhuis, elke stap, wordt vanaf nu vastgelegd en geordend. Aan elke handeling ligt een order ten grondslag.’ Dit alles in het teken van patiëntenveiligheid, maar ook van financiële verantwoording.

Projectmanagment is onmisbaar voor Agile, scrum en DevOps

Karen: ‘Ik heb het gevoel dat er meer duidelijkheid is over de identiteit van Sogeti en onze koers: de veranderende rol van de projectmanager in de context van alle veranderingen die plaatsvinden op het gebied van agile, scrum en DevOps.’ Richard onderstreept het belang voor de divisie om aan hun zichtbaarheid te werken. ‘Niet alleen als individu, maar ook als afdeling. Zonder projectmanagement doe je niks, en dat mogen we ook uitstralen.

Meer weten over of werken als PMO-er bij Sogeti? 

Kijk dan op onze vacature pagina. Wil jij meer weten over Anique of heb je een vraag aan haar? Kijk dan op haar profielpagina.