De wereld is niet éénvormig of bipolair

De wereld is niet bipolair

Eind maart plaatste Automatisering Gids het artikel ‘7 misvattingen rond bimodale IT’ waarbij aangegeven werd dat er nog de nodige harde noten te kraken zijn met dit concept. Echter, de wereld is niet bimodaal of bipolair.

Een bimodale aanpak is een versimpeling die organisaties duur kan komen te staan. Maakt dit inzicht de organisatie van IT complex? Dat hoeft niet zo te zijn, zeggen Marlies van Steenbergen,  Ton Eusterbrock en Jan Bouman in dit artikel in Automatisering Gids 2016-05 over multidynamische architectuur.

Het inzicht dat er meer dan een dynamiek bestaat in organisaties is inmiddels een wijdverbreid besef. Dit op voorhand beperken tot twee dynamieken, is in de ogen van de auteurs echter te kort door de bocht. Zij ervaren in de praktijk dat organisaties uit meerdere subsystemen bestaan, ieder met hun eigen dynamiek. En hierbij gaat het niet alleen om IT ontwikkeling, maar om het hele samenspel van mensen, middelen, waarden en doelstellingen. Architecten ontkomen er niet aan om vanaf nu het woord ‘differentiatie’ op te nemen in hun persoonlijke woordenboek.   

Eén architectuur voldoet niet meer

Wat betekent dit alles voor architectuur? Maken we de wereld niet te complex? Dat lijkt misschien zo, maar te veel simplificatie leidt uiteindelijk tot meer complexiteit. Meer weten? Download dan het artikel “De wereld is niet eenvormig of bipolair”.