De Yin en Yang van BI-testen

Yin en Yang van BI Testen

Het BI-testvak heeft zich de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld. Voorheen was het vooral een ‘one-man army’. Echter vullen BI- en testkennis elkaar juist heel mooi aan; eigenlijk zoals Yin en Yang. 

Ander soort tester

Business Intelligence was vaak een applicatie, ergens decentraal en klein. Eén persoon was verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en testen van de applicatie en vaak op ad-hoc basis. Gedurende de jaren is BI verschoven van een decentrale naar een centrale plek in de organisatie en de one-man army’s zijn inmiddels complete SCRUM-teams geworden. Steeds meer bedrijven  zien in dat het testen van BI-applicaties een andere aanpak vraagt dan bijvoorbeeld een java-applicatie. Sterker nog, het vraagt om een ander soort tester. BI is echt een vak apart. 

Benodigde kennis voor een BI-tester

Elke tester heeft in basis dezelfde opleiding, namelijk TMap en/of ISTQB. Zo ook een BI-tester. Bovenop de basisopleiding zal een BI-tester specifieke BI kennis op moeten bouwen.  Denk hierbij aan het ETL-proces en de principes van datawarehousing. Ook zal een BI-tester datamodellering moeten beheersen. Hoe zit een datavault model in elkaar? Hoe beweegt de data zich door de datawarehouse omgeving en in welke tabellen is de data vastgelegd?Aals dat niet genoeg is, moet een BI-tester ook kunnen werken met de software. Denk aan Powercenter, SAS en Oracle.  Bovenop dit alles worden steeds meer testen geautomatiseerd en is kennis van testautomatisering dus een pré.

Multidisciplinair karakter

BI-testen heeft een multidisciplinair karakter.  Functioneel wordt  er veel van je gevraagd; je test immers of er gebouwd is conform de functionele wensen en eisen. Aangezien het grootste gedeelte van het werk vooral zit op het ETL-proces, in de vorm van data en databases, is er een duidelijke technische component in het werk. Een BI-tester runt vaak de workflows die worden opgeleverd door de developers. Om te checken of het een bevinding is of de datakwaliteit betreft is het soms noodzakelijk om in de workflows te duiken. Niet alleen het functionele en technische geeft het een multidisciplinair karakter. Veelal zien we in projecten dat zowel het ETL-gedeelte als de rapportage/dashboards in scope zijn. Elk onderdeel heeft zijn eigen testaanpak en vraagt om specifieke kennis en ervaring.

Meer weten over BI-testen?

Ervaren waarom BI-testen zo anders is en hoe testen en BI elkaar aanvullen? Kom 6 oktober naar de presentatie ‘De Yin & Yang van BI-Testen’ op de TMap Dag 2016. Mijcke Peek en Armando Dörsek geven met behulp van praktijkvoorbeelden een toelichting op waarom BI-testen een vak apart is.