Deze IoT-strategie helpt u digitaal te transformeren.

Transformatie naar The new us door IoT

Digitale Transformatie dwingt organisaties na te denken over 'the new us'[1] met als vragen: Wat voor organisatie wil je zijn? Welke positie in de veranderende waardeketen wil je innemen? Welke producten en diensten blijf c.q. ga je leveren? Wat betekent dat voor bestaande en eventueel nieuwe klantgroepen? Hoe gaat ons business- en verdienmodel eruit zien?

Dit zijn vragen die een start up zich van nature stelt, maar voor een bestaande grote organisatie ligt dit minder voor de hand. Bovendien is het speelveld breed, high level, abstract, onzeker en veranderlijk, kortom:  moeilijk! Toch is het nodig en gelukkig is er een handvat: Internet of Things.

Complete IoT concepten

Internet of Things (IoT) is weliswaar slechts één van de aspecten van ‘the New World’ maar bij IoT pak je ontwikkelingen als Social, Mobile, Analytics, Cloud en zelfs Artificial Intelligence bijna als vanzelf mee. Want een compleet IoT concept heeft altijd meerdere van deze aspecten in zich. Een goed doordachte IoT strategie werkt daarmee als katalysator voor de digitale transformatie. IoT geeft richting aan de transformatie, brengt en houdt deze op gang.

Welke strategie kiezen met IoT?

Vervolgens is dan de vraag hoe je tot een goede IoT strategie komt. Daarvoor kun je grofweg onderscheid maken in drie doelen die je met IoT kunt bereiken:.

Bij Operational Excellence gebruik je IoT om bestaande business activiteiten beter of efficiënter te doen. Vooral in de maak-industrie en logistieke branches wordt IoT al volop toegepast om operational excellence te bereiken, bijvoorbeeld door voorspelbaar onderhoud en optimalisatie van logistieke ketens.

De vragen die een organisatie zich op dit gebied zou moeten stellen zijn:

  • Welke informatie kan ik via IoT verkrijgen, waarmee ik mijn huidige processen beter, sneller of goedkoper kan uitvoeren
  • Wat kost dit en wat levert dit op?
  • Dit is niet veel anders dan een klassieke business case.

IoT en Customer Engangement

Bij inzet van IoT in het kader van Customer Engagement gaat het om gebruik van IoT voor nieuwe vormen van interactie met klanten. Bijvoorbeeld een garage die klanten proactief ondersteunt op basis van informatie die door de auto aan de garage doorgegeven wordt. De interactie met de klant verloopt niet meer via periodieke onderhoudsbeurten op initiatief van de klant maar op basis van werkelijke informatie uit de auto, die voor de garage beschikbaar is.

Verschuiving van producten naar services

Business Model Transformation gaat nog een stap verder. Het leveren van ‘connected producten’ heeft logischerwijze tot gevolg dat er een verschuiving plaats vindt van producten naar services. Ook leidt het tot het doorbreken van grenzen tussen branches. Bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij die voor real-time polissen gebruik maakt van data die verkregen worden door connected cars of wearables van klanten. Afrekening vindt plaats op basis van klantgedrag in plaats van bezit. Dit leidt niet alleen tot customer engagement maar ook tot een nieuwe waardepropositie en een veranderend business model.

Het zoeken naar de waarde die IoT voor een organisatie kan hebben leidt daarmee automatisch naar de vraag wie je wilt zijn als organisatie en welke rol je wilt en kunt vervullen: The New Us. 

Wat voor soort speler wil je zijn?

Het verzinnen van creatieve IoT toepassingen is over het algemeen niet het probleem, omdat de mogelijkheden nagenoeg onbeperkt zijn. De uitdaging ligt juist in het maken van keuzes. Welke richting ga je op? Wat voor soort speler wil je worden?
In de markt zien we op dit moment drie soorten spelers verschijnen [2]:

  • Enablers richten zich op het ontwikkelen en implementeren van de onderliggende technologie.  KPN met het Lora-netwerk is hier een duidelijk voorbeeld van.
  • Engagers richten zich op het ontwerpen, creëren, integreren en leveren van connected services aan klanten. Vaak zijn dit bestaande producten en diensten die in een connected vorm meer waarde voor de klant leveren. Voorbeelden zijn de leveranciers van slimme thermostaten, connected auto’s en wearables.
  • Enhancers richten zich op het bedenken van eigen IoT services, gebruik makend van data die door de producten en diensten van de engagers beschikbaar komen. Bijvoorbeeld zoals eerder genoemd de verzekeringsmaatschappij die voor een rea-ltime polis gebruik maakt van data die verkregen worden door connected cars of wearables.

Richting kiezen

Het is raadzaam een richting te kiezen. Welke rol past het best bij je organisatie? En wat is haalbaar? Het inzetten op meerdere varianten leidt tot het verdelen van aandacht en geeft daarmee onvoldoende focus in de transformatie. Door creatief te zijn in het bedenken van toepassingen en tegelijkertijd duidelijk te zijn in het kiezen van de richting, wordt IoT daadwerkelijk een katalysator voor Digitale Transformatie.

Meer informatie over IoT in uw digitale transformatie?

Wilt u inzicht in hoe IoT een rol speelt bij uw transformatie? En wat daarvoor nodig is op IT-architectuurgebied? Meld u dan aan voor de DYA-Dag 2016 op 11 maart in Houten waar u door ‘nieuwe’ architecten van o.a. Waternet en ING geïnspireerd wordt.

  • [1] Introducing the bridge, from Digital Vision to action (SogetiLabs, M. van Steenbergen e.a.)
  • [2] A Strategist’s Guide to the Internet of Things (Frank Burkitt)