Dit kun je leren van brongegevens

Leren van brondata

Jorrit Pot - We kunnen leren van brongegevens.

Data worden gecreëerd door het uitvoeren van (business) processen. De data die vervolgens worden opgeslagen, bijvoorbeeld in databases, zijn je brongegevens. In zekere mate zijn de brongegevens die worden opgeslagen een afspiegeling, de taal, van de uitgevoerde processen. Als de brongegevens juist worden begrepen, welke lessen kunnen er dan worden geleerd?

Bad processes beat good people

Binnen organisaties worden tal van processen uitgevoerd. Neem als voorbeeld een grote dienstverlenende organisatie met verschillende productdivisies. Eén klant kan verschillende producten afnemen, waardoor op meerdere plekken binnen een organisatie brongegevens, omtrent bijvoorbeeld klantinformatie, kan worden opgeslagen. Niet elke divisie doet dit op dezelfde manier, of slaat dezelfde brongegevens op. Van één klant kunnen dus meerdere klantbeelden ontstaan. Met andere woorden, elk afzonderlijk business proces heeft een eigen waarheid gecreëerd binnen dezelfde organisatie. De kans is nihil dat deze waarheden na verloop van tijd nog overeenkomen met elkaar. Het organiseren en analyseren van al deze brongegevens leent zich als uitstekende input om de taal van de businessprocessen opnieuw te leren begrijpen, evalueren en verbeteren.

Een taal die iedereen begrijpt

Hoewel klantdata soms als statisch wordt gezien, hoeft het dat absoluut niet te zijn. Denk bijvoorbeeld aan naamsveranderingen, verhuizingen, overnames of wisselende contactpersonen. Daarnaast wordt de regulering van data ten opzichte van het klantenbestand steeds uitgebreider. Organisaties moeten bijvoorbeeld steeds vaker aantonen met wie zij zaken doen aan verschillende (globale) overheidsinstanties. Wanneer er meerdere waarheden zijn ontstaan binnen een organisatie, welke brongegevens gebruik je dan om aan de opgelegde rapportage eisen van verschillende globale overheidsinstanties te voldoen? Stel nu dat er één centrale locatie is waar alle klantgeoriënteerde procesdata in kan worden opgeslagen. Gevolg is dat alle business processen tezamen nu één waarheid creëren binnen de organisatie. Die waarheid wordt vertaald in een set van brongegevens die wel accuraat is, integer, compleet en direct beschikbaar op het moment dat er vanuit de organisatie vraag naar is. In plaats van dat een organisatie meerdere talen sprak, spreekt het er nu nog maar één.

Uw klantdata transformeren naar één waarheid?

Sogeti helpt u bij de vertaling van uw data naar één waarheid. Neem vandaag nog contact op met Chris Vlaanderen via e-mail of bel hem op via te sturen of te bellen naar T: +316 205 97 448.

Meld u nu aan voor het BI & IM Symposium 2014

Sogeti Nederland organiseert in samenwerking met OVUM en AutomatiseringGids de 14 editie van het BI & IM Symposium op 24 en 25 november in het Spant! te Bussum. Dit tweedaagse evenement is inmiddels uitgegroeid tot het grootste BI event van de Benelux.