Een kalkoen als campagne icoon van security, Rory Breuk vertelt.

Cyber security campagne vertelt door Rory Breuk

Rory Breuk - deze week zijn we gestart met onze campagne rondom Security. Als security specialist vind ik het mooi dat we dit thema de verdiende aandacht geven.

Elke dag zie ik bij klanten dat het cyber security onderwerp steeds belangrijker wordt en dat ze op zoek zijn naar de juiste aanpak en een oplossing om security issues op te lossen of, beter nog, te voorkomen.

Een kalkoen als campagne beeld?

Kalkoen Sogeti Cyber Security campagneIn onze campagne gebruiken we de kalkoen als metafoor. Hij voelt zich het hele jaar veilig maar komt uiteindelijk toch bedrogen uit. Hiermee maken we duidelijk dat Sogeti de partij is die hen helpt met hun security vraagstukken. Want alleen veilig voelen is niet genoeg. Security is een enabler voor mens en maatschappij, zo vinden wij. Door security te integreren in alle facetten van het bedrijf, bewegen we van veilig voelen naar veilig zijn. De mens is daarbij onmisbaar vanwege zijn vakmanschap, creativiteit en omdenken.

En dat is precies waarom ik mijn vak zo leuk vindt. Een mooie quote van Bruce Schneier onderstreept dit:

If you think technology can solve your security problems, then you don't understand the problems and you don't understand the technology.

Wat gaan jullie in het kader van de campagne verder doen voor klanten?

Hoeveel dagen voelt onze klant zich nou echt veilig? Over die vraag gaan we de komende tijd met de markt in gesprek. We organiseren daar onder andere op 23 juni 2015 een evenement voor. We zijn ook aanwezig bij OWASP en Hack in the Box en we brengen een speciaal security magazine uit.

Als klanten meteen aan de slag willen met Security dan kunnen ze contact opnemen met Rogier van Agt per e-mail of telefonisch: tel:+31 886 606 600

Hoe gaat het met de kalkoen uit de campagne?

Kalkoen Sogeti Security campagneDe kalkoen die mee heeft gedaan aan de fotoshoot woont op een zorgboerderij. Voor deze fotoshoot werd hij niet alleen begeleid door zijn verzorger maar was er ook een dierenarts bij. Na drie minuten fotografie mocht de kalkoen weer op adem komen en kon hij lekker water drinken en eten. Hij had de tijd van zijn leven, een voerbak voor zichzelf en alle aandacht van zijn verzorger.