Een nanosatelliet test je met gezond verstand

Nanosatelliet

Tom van de Ven en André Verschelling - Testen in de high-tech wereld vraagt om een pragmatische aanpak en er dient over testautomatisering nagedacht te worden.

Bij het vormen van een teststrategie komen dan diverse onderwerpen aan de orde. In aanloop naar het High Tech Test event op 27 november 2014 wordt u geïnspireerd door High Tech testspecialisten op een aantal van deze onderwerpen.

Kwaliteit van nanosatellieten

Bij een fabrikant van nanosatellieten zijn kwaliteit van het opgeleverde product en de deadline voor een lancering essentieel. Een klein systeem als een nanosatelliet moet in één keer goed de ruimte in. In een cluster van 35 kunnen deze kleine satellieten de hele aarde in de gaten houden. De functionaliteit van één satelliet is strak afgebakend. Per satelliet moet de kwaliteit worden aangetoond, zodat hij straks in de ruimte doet wat hij moet doen.

Tijd is essentieel

Een voorbeeld. Over 1 maand is er plek vrij gekomen voor 5 nanosatellieten die de ruimte ingeschoten worden. Tijd is essentieel. Er moet nu snel een test strategie bedacht worden om dit tijdslot te halen. Intuïtief is het team geneigd om zo snel mogelijk te gaan testen met gebruik van veel domeinkennis. Een pragmatische aanpak dus, maar wat zegt alle theorie over testtrajecten voor een vergelijkbaar high-tech product?

Pragmatisch testen is een goed startpunt

De pragmatische aanpak heeft direct als voordeel dat je meteen kunt beginnen. De functionaliteit is bekend, de domeinkennis is aanwezig. Er is snel een kwaliteitsoordeel over elke nanosatelliet te vormen. Met deze pragmatische, bottom-up benadering van testen halen we het wel om ze met de raketvlucht over een maand mee te sturen. Er wachten echter nog 30 nanosatellieten die ook nog de ruimte in moeten. Ze moeten allemaal dezelfde kwaliteit hebben voor ze de aarde kunnen observeren. Tijd zal ook voor de volgende raketvluchten een aspect zijn.

Top-down testen

Als ik nu mijn theorie had gevolgd (de top-down benadering van een testtraject) en wel een (detail) test plan had opgezet, had ik misschien nu een set reproduceerbare testgevallen gehad. Plus een uniform testrapport wat ik voor elke volgende nanosatelliet kan hergebruiken.

De pragmatische testen kunnen we natuurlijk wel hergebruiken voor de volgende groep nanosatellieten die de ruimte in gaat. Introduceer de high-tech testengineer die zo snel mogelijk meehelpt met uitvoeren van de pragmatische testen. Door alles vast te leggen in een checklist, worden de testen al meer reproduceerbaar.

Het traject van de eerste vijf nanosatellieten testen geeft waardevolle informatie over hoe de volgende set aan te pakken. Dit wordt het eerste (detail) testplan. De theorie (bijvoorbeeld uit het boek “Testing Embedded Software”) wordt nu gebruikt in het testproces. Het testen van de volgende groepen nanosatellieten kan met vertrouwen tegemoet worden gezien.

Gebruik Bottom-up en Top-down tegelijkertijd

De twee aanpakken zijn als volgt samen te vatten:

  • Bottom-up het testproces aanvliegen levert snel resultaat.Pragmatische testen, gedacht vanuit de functionaliteit van het product is dan ook op korte termijn een goed startpunt. 
  • De Top-down theorie van een testproces levert herhaalbaarheid en continuïteit van de kwaliteit van een high-tech product als een nanosatelliet. Er kan een lange-termijn visie op testen worden opgesteld.

Kies met gezond verstand de aanpak die het best past bij de situatie; of gebruik top-down en bottom-up tegelijkertijd!

Meer weten over welke high-tech testaanpak bij uw organisatie past?

Meer weten over top-down vs. bottom-up aanpak in testen? Neem dan contact op met Wim Verheijen of kom naar het High Tech Test Event op 27 november.

Deze blog is onderdeel van een serie onderwerpen rondom High Tech testen die tijdens het High Tech Test event aan bod komen. Lees hier de blog over domeinkennis vs. testvakkennis.