"Functioneel Beheer of Things verbindt meer dan apparaten en sensoren."

Functioneel Beheer en IoT

Een trend of hype is Internet of Things (IoT) al lang niet meer. Ruim 90% van de grote Nederlandse bedrijven heeft IoT op de agenda staan.  Functioneel Beheer helpt deze bedrijven met het beantwoorden van vragen als "welke toepassing sluit het beste aan op mijn wensen?" en "hoe maak ik de koppeling met mijn bestaande applicaties?". Of ook: "hoe zorg ik ervoor dat mijn mensen snel aan de slag kunnen met de nieuwe tool?"

Kwaliteitsverbetering en kostenbesparing

Uit recent onderzoek onder de grotere Nederlandse bedrijven blijkt dat ruim 90% in enige vorm bezig is met IoT. Bovendien heeft ongeveer een derde van de ondervraagde bedrijven al één of meerdere toepassingen in gebruik.  IoT wordt door deze bedrijven vooral als een manier gezien om kwaliteitsverbetering en kostenbesparing bij de processen te realiseren en de binding met klanten te verbeteren. Slechts 6% van de ondervraagde IT beslissers geeft bovendien aan dat de opkomst van IoT geen serieuze invloed is in hun sector. Het is duidelijk dat de Nederlandse markt de ontwikkeling op het gebied van IoT als kans ziet en met open armen ontvangt.

Verbinding tussen techniek en het dagelijkse werk

Cruciaal voor het slagen van een IoT toepassing is de integratie met het huidige applicatielandschap en de bedrijfsprocessen. Je ziet dit ook terug in de resultaten van het onderzoek; bij de ondervraagde bedrijven wordt 34% van de IoT investeringen gebruikt voor het integreren van deze platformen met bestaande bedrijfsapplicaties. Bijna een kwart (24%) van dit budget wordt gebruikt voor het ontwerpen/aanpassen van bedrijfsprocessen.

Om van een IoT investering een succes te maken moet de toepassing aan de ene kant kunnen praten met verschillende databases, dashboards en andere systemen die gebruikt worden binnen (en buiten) de organisatie. Aan de andere kant moet deze informatie beschikbaar worden gesteld aan de organisatie. Het management moet bijvoorbeeld beschikken over kwartaalrapportages en een productiecoördinator moet inzicht hebben in de actuele voorraad. Voor alle situaties geldt dat de informatie accuraat, real time, overal en altijd beschikbaar moet zijn. De IoT toepassing moet dus zowel op technisch als op menselijk vlak landen in de organisatie, de Functioneel Beheerder weet hoe dat moet.

Belangen van de business

De Functioneel Beheerder (FB'er) is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en bruikbaarheid van de informatievoorziening van zijn organisatie. Om dit te kunnen doen moet hij de bedrijfsprocessen door en door kennen en precies weten wat de wensen en belangen van de business zijn. Ook moet hij kunnen samenwerken met interne en externe IT leveranciers. Hij moet er immers voor zorgen dat wijzigingen en vernieuwingen geen negatieve impact hebben op de kwaliteit van de informatievoorziening.

BiSL

Deze specifieke verantwoordelijkheden komen terug in het BiSL framework (BiSL - Een framework voor business informatiemanagement, Pols, R. van der & Outvorst, F. van, 2012), dat de taken en best practices beschrijft voor het uitvoeren van Functioneel Beheer. Enkele voorbeelden van taken die hierin worden beschreven:

  • Specificeren
  • Toetsen en testen
  • Beheer bedrijfsinformatie
  • Wijzigingenbeheer
  • Gebruikersondersteuning

Rol van Functioneel Beheer bij IoT implementatie

De hiervoor beschreven  taken worden bij alle wijzigingen en vernieuwingen aan het applicatielandschap uitgevoerd, dus ook bij het implementeren van een IoT toepassing. De Functioneel Beheerder stelt de specificaties op en geeft advies over de juiste pakketkeuze. Hij schakelt met de interne en externe IT leveranciers om ervoor te zorgen dat de gekozen oplossing op de juiste manier geïntegreerd wordt in het bestaande applicatielandschap. De FBer speelt vervolgens een rol bij het testen en accepteren van de opgeleverde IoT toepassing. Zijn kennis van de business is ook nodig bij het uitrollen van de IoT toepassing in de organisatie. Tot slot zorgt hij ervoor dat de nieuwe toepassing in beheer wordt genomen.

Functioneel Beheer of Things

Investeren in IoT betekent niet alleen het koppelen van apparaten en het verzamelen van informatie. Juist de integratie van deze informatie met het informatielandschap en het dagelijkse werk maakt het verschil. De boodschap aan alle IoT projectleiders, managers en beslissers in Nederland luidt dan ook: met Functioneel Beheer verbind je meer dan apparaten en sensoren!

Meer weten over Functioneel Beheer en IoT?

Bent u benieuwd naar hoe Functioneel Beheer waarde kan toevoegen aan uw IoT-toepassing? Neem dan contact op via onderstaande gegevens of ga voor meer informatie naar onze FB pagina.