Heeft u ook zo’n last van data vrees?

Data vrees smily

Jan Joost de Josselin de Jong - Data vrees lijkt vaak één van de eerste reacties te zijn bij data management en governance projecten bij gesprekken met beoogde data stewards.

Data beschouwen als een business asset van ons bedrijf? Uiteraard! Data kwaliteit cruciaal? Volledig mee eens! Ben ik vanuit mijn rol als data steward verantwoordelijk voor het onderhoud van de data binnen mijn domein?

Een oorverdovende stilte volgt. Ik kan daar toch niet verantwoordelijk voor zijn?

Hoe komt het dat verantwoordelijkheid over data op zo weinig enthousiasme kan rekenen en vooral hoe kunnen we dit oplossen?

Het monster genaamd data

Als deze initiële paniekreactie één ding aantoont is het in ieder geval wel dat men data en de enorme potentie ervan tegenwoordig inderdaad serieus neemt, immers voor zaken die men niet serieus neemt zal doorgaans een onverschillige reactie volgen. De vraag is echter of deze vrees gegrond is, wat heeft men dan te vrezen van verantwoordelijkheid over data?

Data eigenaar gezocht

De vraag waar de vrees voor data-eigenaarschap vandaan komt, kunnen zeer divers zijn:

 • Men ziet data weliswaar als potentieel waardevol, echter wordt data en het eigenaarschap hiervan als iets abstracts ervaren.
 • Men is wellicht nog onbekend met hoe grip te krijgen op deze ‘nieuwe olie’ etc. Data legt binnen een bedrijf doorgaans als een glibberende slang een flink parcours af langs diverse applicaties, staging areas, warehouses, presentatielagen etc. waardoor grip op de kwaliteit wellicht vreselijk lastig lijkt.  
 • Verantwoordelijkheid is een eng woord. Misschien is het niet zozeer het ‘data’ element in 'data vrees' wat de angst inboezemt, maar de achterliggende verantwoordelijkheid die met de rol van data steward meekomt. Verantwoordelijkheid heeft toch de connotatie van ‘dat gaat me heel veel tijd en moeite kosten’, dit ook met name doordat de data steward vaak voorzichtig als deeltijdfunctie wordt ingevuld.
 • Link naar data kwaliteitsprojecten uit het verleden. Het kan zijn dat de gedachte aan verantwoordelijkheid nachtmerries oproept naar eerdere puur IT gedreven kwaliteits-queesten die toen verzandden in het niets wegens gebrek aan participatie uit de business.
 • Men heeft (terecht) een slecht voorgevoel over de kwaliteit van de data. Het kan tenslotte zijn dat de kwaliteit van de data binnen het bedrijf nu eenmaal als erbarmelijk te boek staat.

Eenvoudig te weerleggen

Bovenstaande redenen voor terughoudendheid in een positie om de data kwaliteit naar een hoger plan te tillen, lijken in meer of mindere mate valide, maar zijn tevens vaak eenvoudig te weerleggen.

 • In het concretiseren van de waarde van data helpt het in ieder geval om het te zien als product van de bedrijfsprocessen. Een belangrijke voorwaarde voor een goede kwaliteit van de data is dan ook een goed gedefinieerd en werkbaar bedrijfsproces met dito applicaties. Data vrees spreekt een zeker wantrouwen uit naar de correctheid van de bedrijfsprocessen. Indien dit proces goed op orde is, zal er een grotere kans bestaan dat de data dit ook is.
 • De crux is om deze levensweg in onderdelen op te splitsen en per oversteek duidelijk de eisen aan deze data te stellen en te controleren.
 • Het initieel opzetten van een stuk data management kan inderdaad best even wat tijd kosten, maar indien het regelmatig wordt verzorgd en bijgehouden, als ware het een prachtige tuin in bloei, zal het dagelijkse onderhoud enorm meevallen.
 • Van je fouten moet je leren, zodoende is de functie van data steward er eentje die bij de business belegd is. Data is tenslotte een business asset en hiervoor zal doorgaans een data governance structuur zijn ingericht die het project van de broodnodige steun en sturing van hogerhand voorziet.

De strijd tegen data vrees

Hoe nobel is de taak in deze situatie om deze strijd tegen data vrees aan te gaan en het tij te keren om vervolgens de vruchten te kunnen plukken?

 • Het vertrouwen in de data zal toenemen. Het aanwijzen van een verantwoordelijke per data item zal een zeker gevoel van veiligheid teweeg kunnen brengen. Er is tenslotte altijd iemand die de wacht houdt.
 • Er zal meer duidelijkheid zijn omtrent de facetten van data management die voor het bedrijf zijn ingericht, zoals onder andere definitie, gebruik, security etc. Zodra er een aanspreekpunt is voor een data element is er een vraagbaak voor handen die allerlei (on)mogelijkheden kan toelichten of realiseren.
 • De potentiële waarde van de data zal worden verhoogd. Indien het data element bijvoorbeeld door kwaliteitseisen zal worden omringd zal de kwaliteit, mits de eisen worden nageleefd, verbeteren en de waarde toenemen.
 • Incidenten kunnen meer gestructureerd en sneller worden opgelost. Zodra een data gerelateerd incident zich voordoet, is er vanwege het eigenaarschap altijd iemand paraat om corrigerende maatregelen in actie te zetten.

Voorlichting en enthousiasme

Kijkend naar de oorzaken dan lijken we voornamelijk te maken te hebben met koudwatervrees en vrees voor het onbekende. Een goede voorlichting voorafgaand aan Data management / governance projecten lijkt daarmee een hoop van de paniekreacties te kunnen voorkomen. Wat zijn precies de verantwoordelijkheden waar men voor tekent en wat zijn precies de verwachtingen hiervan. Welke tools heeft men ter beschikking om deze queeste tot een overwinning te maken?

Data management / governance zorgt voor het nodige draagvlak binnen de organisatie en helderheid in data processen die de verwachtingen en manier van omgang met data verduidelijken en structuur bieden. De focus op het draagvlak op hoog niveau vanuit data governance optiek is van kritisch belang, maar het informeren / enthousiasmeren van de uiteindelijke uitvoerenden moet uiteindelijk niet vergeten worden.     

De weg naar grip op data

Wilt u weten hoe u uw ‘Data vrees’ samen met Sogeti kunt overwinnen? Neem dan contact op met Chris Vlaanderen door een e-mail te sturen of te bellen naar T: +316 205 97 448.

Meld u nu aan voor het BI & IM Symposium 2014

Sogeti Nederland organiseert in samenwerking met OVUM en AutomatiseringGids de 14 editie van het BI & IM Symposium op 24 en 25 november in het Spant! te Bussum. Dit tweedaagse evenement is inmiddels uitgegroeid tot het grootste BI event van de Benelux.