Hoe breng je de kosten van IT-kwaliteitszorg op peil?

Nationaal kwaliteitsrapport 2017

Hoe doorbreek je de alsmaar stijgende kosten van kwaliteitszorg voor IT-producten? Deze vraag komt steeds hoger op de agenda bij IT-managers.

Digitale producten en diensten

Volgens onderzoek geven zij aan dat kwaliteitszorg rondom de ontwikkeling van digitale producten en diensten sneller en vooral goedkoper moet. Hetzelfde onderzoek leert dat zelfs 38% van de IT-managers aan de alarmbel trekt. Zij achten de huidige IT-kwaliteitzorgkosten bedrijfseconomisch onhoudbaar. Kortom, er moet iets gebeuren. Meer dan een zogenaamde kaasschaafmethode van hier en daar processen beter inrichten of zoals veel IT-managers zeggen meer ‘security-by-design’ maatregelen nemen. Dat is niet genoeg.

Temeer het aantal te ontwikkelen digitale producten de komende jaren alleen maar blijft stijgen. Zo heeft meer dan de helft van de Nederlandse organisaties in 2019 een ‘digital-leading’ of ‘digital-only’ strategie. Minder geld uitgeven aan kwaliteitszorg terwijl het aantal digitale producten stijgt, vraagt om een andere aanpak. Daarbij gaan DevOps en geautomatiseerd testen het verschil maken.

Eilandwerken doorbreken met DevOps

Opvallend genoeg, durven weinig IT-managers significante organisatie-aanpassingen door te voeren. In de meeste IT-organisaties is teamoverstijgende samenwerking tussen developers en beheerders geen gemeengoed. Op zich begrijpelijk want een zogenaamde DevOps aanpak vraagt om structurele organisatiewijzigingen die niet zonder slag of stoot te nemen zijn.

Bovendien vereist werken volgens de DevOps methode ook nieuwe of aanvullende competenties van medewerkers. Specialisten worden generalisten. Dat past niet iedereen. Tegelijkertijd heeft inmiddels een aantal organisaties aangetoond dat een DevOps aanpak echt kosten bespaart. Dus doorbreek de schroom en ga de uitdaging aan voor een hernieuwde organisatie.

Handmatig testen terugdringen

Een andere manier om kosten voor kwaliteitszorg structureel te verlagen, is het verhogen van de automatiseringsgraad bij het testen van digitale producten. De meeste ontwikkelde of aangepaste applicaties doorstaan een gedegen testproces. Veelal op basis van een gestructureerde testaanpak door ware fulltime testers. Het opzetten en uitvoeren van software testen is vandaag de dag nog te veel handwerk. Met de huidige beschikbare testtooling kan het testproces beter, sneller en eenvoudiger geautomatiseerd worden. Dat scheelt tijd en geld zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid. Bovendien is testen steeds meer integraal onderdeel van het software delivery & deployment proces. Ook dat helpt bij verdergaande testautomatisering.

Verder helpen analysetools bij het bepalen van wat werkelijk getest moet worden in welke diepgaande mate.

In een volledig gevirtualiseerde testomgeving worden testsituaties gedefinieerd, geselecteerd, uitgevoerd en gerapporteerd. Daarnaast heeft de organisatie continu inzicht in de werking van applicaties die in productie zijn. Geautomatiseerde controles op IT-systemen waarschuwen vooraf voor potentiële kwaliteitsproblemen. Met voorspellende analysetools wordt objectief bepaald wat en hoe getest moet worden in relatie tot mogelijke bedrijfsrisico’s en beoogde bedrijfsresultaten. Gebaseerd op zowel project- als productiegegevens.

Acties broodnodig

Een doorbraak forceren in bestaande veelal betrouwbare processen vraagt uiteraard om lef en draagvlak binnen de organisatie. Maar niks doen is geen optie bij voortdurende digitale transformatie. Dus het anders organiseren van de testaanpak is pure noodzaak om de kosten voor IT-kwaliteitszorg structureel behapbaar te houden.

Meer weten over kwaliteitszorg in een digitale wereld?

Bent u benieuwd naar welke acties u kunt nemen om de kosten voor kwaliteitszorg terug te brengen? Download dan het rapport. Of neem direct via onderstaande gegevens contact met on op.

Bron: Computable