Hoe draagt Functioneel Beheer bij aan succesvolle DevOps? [WHITE PAPER]

Download de white paper over FB en DevOps

Veel organisaties werken inmiddels met DevOps. Development en Operations werken samen in multidisciplinaire teams, zodat barrières tussen afdelingen worden weggenomen. Vanuit verschillende disciplines wordt in één team gewerkt aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Welke rol speelt Functioneel Beheer bij deze transitie en welke impact heeft DevOps op de rol en positie van FB?

Verbinding tussen Business en IT

Download de white paper over FB en DevOpsFunctioneel Beheer heeft binnen organisaties als belangrijkste doelstelling: het blijvend laten aansluiten van informatiesystemen bij de business processen. Functioneel Beheerders zijn gewend om vanuit de bedrijfsdoelstellingen te redeneren, waarbij zij zowel aan Business- als IT-zijde goede communicatieve eigenschappen moeten hebben. Vanuit deze doelstelling is de Functioneel Beheerder feitelijk de katalysator binnen het DevOps-team: de snelheid van een proces verhogen, zonder zelf verbruikt te worden.

Gevolgen voor Functioneel Beheer

Het werken in of met een DevOps organisatie heeft daarmee consequenties voor de inrichting van het Functioneel Beheer in de organisatie èn heeft gevolgen voor de wijze waarop de Functioneel Beheerder zijn of haar werk uitvoert.

In de white paper ‘Functioneel Beheer als katalysator voor succesvolle Devops’ wordt dieper ingegaan op de kenmerken van DevOps, de scenario’s voor de transitie naar DevOps en de positie en rol die Functioneel Beheer daarin kan innemen. Daarbij worden ook de succesfactoren en eisen uitgebreid beschreven.

Download de white paper

Download de white paper en je hebt direct inzicht in hoe FB kan bijdragen aan succesvolle Devops.