Hoe krijgt u grip op uw dataprobleem?

Grip op data

Marc Govers - Met datagovernance krijgt u grip op het dataprobleem door te balanceren tussen inhoud en besturing.

Inhoud en besturing: een delicate balans

Veel van de initiatieven op datamanagement gebied zijn direct te relateren aan de inhoudelijke werkzaamheden op datagebied. Zo valt bijvoorbeeld te denken aan datakwaliteitsverbeterende acties, masterdatamanagement, datamodellering, data architectuur. Dit komt doordat de effort op data gebied bij veel organisaties afkomstig is van de mensen met een passie voor of een achtergrond in het datawerkveld.        

Immers, datamanagement is al zo oud als de weg naar Rome (sinds eind jaren ’80) en heeft vaak de aandacht gehad van IT’ers die de meerwaarde van een goede datahuishouding wel zagen zitten.

Big data hype versus datahuishouding

Momenteel is –mede door de big data hype een situatie ontstaan dat niet alleen bij de IT afdeling maar ook bij de business kant en het senior management meer aandacht is voor data en alles wat ermee samenhangt. Enerzijds komt dit door nieuwe wet en regelgeving (zoals bijvoorbeeld Basel en Solvency II) of door een wens op besparingen in onderhoudskosten of zelfs door het  kunnen gaan voorspellen van onderhoud aan assets mits men de trends in data slim kan analyseren. De belofte van een goede datahuishouding is groot geworden en is volledig doordrongen bij andere partijen.

Business feeling met data

Probleem is echter dat deze nieuwe data geïnteresseerden weinig tot geen kaas gegeten hebben van data inhoudelijke activiteiten. En dan rijst de vraag hoe de business zijn datawerkzaamheden kan besturen als men er weinig tot geen feeling voor heeft.

Hoe data actief te managen?

Data wordt meer en meer gezien als business asset, maar wordt nog steeds niet goed gemanaged binnen veel organisaties. Vaak is er een groot IT aandeel als het om data gaat, terwijl het toch echt een nieuwe productiefactor voor nieuwe diensten en producten kan zijn. Organisaties hebben vaak weinig ervaring met het managen van data en het stellen voor doelen voor de data (kwaliteits-)huishouding. Het blijft als lastig gezien om meer met data te gaan doen. Dit wordt veroorzaakt door meerdere dingen, maar het belangrijkste probleem is dat het werken met data vaak als complex en exact wordt gezien. Vandaar dat het wordt belegd bij een exacte afdeling zoals bijvoorbeeld de ICT afdeling.

Aan de andere kant is het zo dat de business value van data door de business wel wordt gezien en dat daarom de business wel de wens heeft om in de lead te komen. Maar hoe dat moet gebeuren, is vaak toch een hele uitdaging. Het gaat dan om de delicate balans tussen enerzijds inhoud en anderzijds besturing rondom het datawerkterrein.

Het “net genoeg” principe

Om aan de slag te gaan met het datawerkveld is het noodzakelijk dat 2 omgevingen voldoende worden ingericht: enerzijds het inhoudelijke aspect en anderzijds het governance (besturings-)aspect.

Het is van belang dat er een momentum moet komen dat het grootste deel van de organisatie dataminded of data driven wordt. Daarvoor is het goed om om te starten met díe datawerkzaamheden die net genoeg succes en bijval veroorzaken om een volgende keer een wat groter data project aan te vliegen. Je begint dus klein met als doel om bijval te genereren. Aan de andere kant moet er voor dit klein stukje inhoudelijke werk een kleine vorm van data governance worden opgetuigd die verantwoordelijk wordt voor de besturing en het nemen van de juiste beslissingen.

Een volgend keer zal dan een groter vraagstuk op datagebied kunnen worden aangepak, want er is dan ervaring opgedaan met inhoud en besturing. De governance kan dan worden uitgebreid met nieuwe rollen (data eigenaar, data steward, data custodian etc) of nieuwe organen (data governance board, data management office) die dan weer een leereffect kunnen gaan meemaken op basis van het nieuwe inhoudelijke data probleem dat dan wordt aangepakt.

Langs deze weg groeien governance en inhoud (of soms business en IT) op spiraalvormige wijze naar elkaar toe. Er komt meer wederzijds begrip en IT gaat steeds beter inspelen op business behoeften terwijl de business beter gaat besturen en data steeds meer als asset gaat zien.

Aan de slag met data met lerende doelen!

Als een organisatie aan de slag wil gaan met data dan moet men dus spiraalvormig tussen besturing en inhoud gaan laveren. Ook zijn het managen van leerdoelen tijdens dit proces heel erg belangrijk: vaak gaan dingen de eerste keer fout (of juist goed) en de weg naar het resultaat moet dan achteraf, maar zeker ook tijdens het proces van besturing en inhoud wordengeanalyseerd.

Data is de vierde productiefactor geworden. Daarom is een goede governance en een goede inhoudelijke aanpak onontbeerlijk. Het “net genoeg” principe kan hierbij helpen indien men beseft dat veel organisaties niet alleen data driven zijn maar ook lerende organisaties moeten worden.

Indien inhoud en besturing echt naadloos op elkaar aan gaan sluiten dan kan gesteld worden dat de betreffende organisatie op datagebied de eerste tekenen van volwassenheid gaat tonen.

Wilt u meer weten over datamanagement?

Neem dan contact op met Chris Vlaanderen door hem een e-mail te sturen, of bel hem via T: +316 205 97 448

Meld u nu aan voor het BI & IM Symposium 2014

Sogeti organiseert in samenwerking met OVUM en AutomatiseringGids het BI & IM Symposium op 24 en 25 november in het Spant! te Bussum. De 14e editie staat in het teken van het thema ‘BI means Business!’.