Hoe kun je vooruit kijken met Big Data?

Bij het te gelde maken van informatie maakt de hoeveelheid data niet uit. Eerder is van belang hoe snel je toegang hebt tot welke gegevens. “Welk inzicht heb je nodig om tot betere bedrijfsresultaten te komen? Wat wil je weten? Daar gaat het om.”, vindt Tim Jennings, Chief Analyst for Enterprise IT bij het Britse onderzoeksbureau Ovum.

Size does not matter

Het gesprek met de doorgewinterde IT-analist begint met enkele ‘losse gedachten’ over big data. “Mensen beginnen te snappen waar het bij dit onderwerp om gaat”, zegt hij. “Eerst ging het vooral om ‘big’. Hoe groot moest het data-arsenaal zijn om van ‘big’ te mogen spreken? Maar het gaat niet om de  hoeveelheid. Size does not matter.

Winst voor de business

Belangrijker is hoe snel je toegang hebt tot welke gegevens. We hebben tegenwoordig de beschikking over nieuwe informatiebronnen én de mogelijkheid om op een steeds verfijnder niveau gegevens te analyseren.” Jennings constateert verder dat big data met ‘bedrijfsogen’ moet worden

bekeken, niet met ‘IT-ogen’. De geschiedenis van IT is op te delen in opeenvolgende periodes die hebben geleid tot dit informatietijdperk. “Nu zien we dat de business op een nieuw  volwassenheidsniveau komt en eindelijk gebruik weet te maken van al die informatie. Dat is de winst van big data.”

Verkeerde manier

De afgelopen vijftig jaar zijn we, aldus Jennings, gewend geraakt aan IT. “Maar we hebben nog steeds niet de volle waarde uit informatie weten te halen. Tot nog toe gebruikten we analyses om achteruit te kijken. Om te zien wat er is gebeurd en dat te verklaren. Nu kunnen we eindelijk vooruit kijken. We kunnen wijzigingen in de klantvraag voorspellen en van tevoren bepalen wanneer het materieel binnen het bedrijf onderhoud nodig heeft. Of welke nieuwe markten interessant zijn. Dat zijn de onderwerpen waar de business wat aan heeft.” Veel organisaties maken de fout eerst te bekijken welke data ze hebben en wat ze daar vervolgens mee kunnen . “Dan heb je het over IT-gedreven projecten die de infrastructuur geschikt maken om enorme hoeveelheden gegevens aan te kunnen. Een organisatie vraagt zich af of het noodzakelijk is het bedrijfsmodel aan te passen om big data te gebruiken. Dat is de verkeerde manier. Je moet je niet afvragen wat je met de data kunt doen. Je moet bij de business beginnen, inventariseren waar de behoefte ligt. Wij krijgen vaak de vraag welke nieuwe dingen ze kunnen doen met al die informatie. Maar het hoeft niet per se nieuw te zijn. Kijk wat de bestaande pijnpunten zijn in de bedrijfsprocessen. En bepaal dan hoe data – uit interne en externe bronnen – kan helpen deze problemen op te lossen.”

Beter informatiebeheer

Het begint met het stellen van de juiste vragen vanuit de business. Dan moet je nog wel regelen dat je de juiste antwoorden krijgt. Organisaties moeten volgens Jennings dan ook veel meer aandacht schenken aan informatiebeheer. “Dat betekent dat je informatiebronnen en -processen gaat beheren als een waardevol bedrijfseigendom. Dat houdt ook in dat binnen de organisatie een cultuur moet heersen die de waarde van informatie onderkent. Dat geldt voor medewerkers op elk niveau. Zij moeten de kansen zien die in informatie besloten liggen. Besluiten nemen op grond van gegevens in plaats van onder-buikgevoelens.” Jennings stelt dat een bedrijf een ‘information supply chain’ moet inrichten. Voordat de IT afdeling dat voor elkaar heeft, kan er wel een jaar voorbij gaan. “Bestuurders moeten daar niet op wachten. Parallel daaraan kunnen ze het laaghangend fruit plukken. Bijvoorbeeld door een business analytics competence centre in te richten. Daar kun je al gebruik van maken terwijl de lange- termijnvisie op informatiebeheer nog gestalte moet krijgen.”

Ontmoet Tim Jenningsa

U kunt op 25 november 2013 zijn keynote bijwonen tijdens het BI-Symposium. Schrijf u nu in voor gratis deelname.