Is Office365 geschikt voor open online onderwijs (MOOC)?

interface office 365 onderwijs

Coen Eskesopen online onderwijs staat op de agenda van het Nederlands onderwijs.

Verschillende onderwijsinstellingen zijn aan het experimenteren met open educatie en de inzet daarvan in het onderwijs. Als we kijken naar deze ontwikkeling zien we dat online onderwijs in de vorm van MOOC’s een ontwikkeling is die we niet kunnen negeren. Er bestaan al diverse online MOOC-platformen als Cousera, edX, OpenupED, Canvas.net etc. Maar is het mogelijk om een eigen MOOC platform te maken op basis van Office365?

MOOC? Massive Open Online Course.

Een MOOC-Platform heeft de volgende kenmerken;

 • Massive - grote aantallen deelnemers, meer dan een docent aankan.
 • Open - MOOC’s zijn vrij toegankelijk en vrijblijvend. Iedereen kan meedoen binnen de looptijd van de MOOC. Sommige MOOC’s zijn ook beschikbaar onder een open licentie.
 • Online - MOOC’s worden online aangeboden. Een MOOC kun je niet op een dvd plaatsen.
 • Course - Een MOOC biedt een volledige cursuservaring, met begintijd en eindtijd, als eenheid van aanbod:
 1. complete cursuservaring,
 2. content (onderwijsmateriaal), leeractiviteiten & toetsing,
 3. interactie met peers, ‘studiegenoten’,
 4. Teacher presence, er is sprake van monitoring van het leerproces (tot op zekere hoogte),
 5. resultaten en feedback op gemaakte opdrachten/toetsen,
 6. resulterend in informele (niet geaccrediteerde) certificaten.

Huidige situatie aangesloten Universiteiten bij Coursera

In Nederland zijn op dit moment drie universiteiten aangesloten bij Coursera (Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam en de Technische Universiteit Eindhoven) en een universiteit bij edX (Technische Universiteit Delft), maar dit aanbod is sterk in ontwikkeling. De Open Universiteit is aangesloten op een Europese portal, OpenupEd. Maar hoe gaaf zou het zijn als er een volledig Nederlands MOOC-platform zou zijn?

MOOC Sharepoint display

MOOC en Office365?

Laten we eens kijken naar de kenmerken van een MOOC:

 • Massive: Grote aantal deelnemers is geen probleem met Office365 (1-500.000+).
 • Open: Office365 is uitstekend geschikt om externen toegang te geven.
 • Online: Office365 is volledig Cloud en is hiermee overal en op elk device benaderbaar.
 • Course: Office365 biedt standaard al functionaliteit om content te delen, interactie te hebben met peers, feedback te geven en vormen van rating.

MOOC met Office365 voor uw onderwijsinstelling

Office365 bevat dus voldoende functionaliteit om een MOOC-platform te realiseren. Een volledige Nederlandse MOOC platform is mogelijk waarbij de meeste onderwijsinstellingen Office365 / SharePoint al in huis hebben. Daarnaast zijn er al koppelingen vanuit bijvoorbeeld een SURFnet naar Microsoft.

Wilt u meer informatie over Office365 voor uw onderwijsinstelling? Neem dan contact op met Ton van Veen door hem een mail te sturen of te bellen via: +31 886 606 600