Ontwikkel je obsessie voor metadata management

Metadatamanagement

Een gegevensobsessieve aanpak is inmiddels voor veel organisaties een feit, maar dient altijd gebaseerd te zijn op de aanwezige kennis en betekenis van de datahuishouding. Metadata management is daarmee een absolute voorwaarde. Zonder metadata management kan men niet met data ondernemen en slaat de obsessie veelal om in een illusie.

Datamanagement op orde

Met de toenemende aandacht voor Big Data en Internet of Things staat datamanagement volop in de belangstelling. Ga je namelijk met deze grote ontwikkelingen aan de slag, dan moet de basis goed op orde zijn. En dat begint met het ‘klassieke’ datamanagement, aangevuld met de juiste datagovernance en dus ook metadata management, oftewel het gegevensdefinitiebeheer. 

Gegevensdefinities

Gegevensdefinitiebeheer is een oud vakgebied waarmee specialisten zich al sinds de jaren ’80 vorige eeuw bezig hielden. Wie kent niet de klassieke discussies over onderwerpen als ‘wat verstaan wij in onze organisatie onder een KLANT of een PRODUKT?’. Deze discussies liepen soms lang en leidden niet altijd tot de gewenste resultaten. Veelal eindigden meta datamanagement projecten niet succesvol omdat men het niet eens kon worden over de betekenis van een gegevenssoort.

Data als business asset

Meta datamanagement is echter de basis voor het kennissysteem van een organisatie en blijft daarmee zeer belangrijk. Men kan alleen op succesvolle wijze met data gaan ondernemen - data als business asset - als men het ook eens is over de betekenis ervan. Betekenis leidt immers tot kennis en gewenst gedrag binnen een organisatie, in lijn met het organisatiebeleid.

De sleutel tot een succesvolle vorm van meta datamanagement is gelegen in een combinatie van drie dingen: datagovernance, datamanagement tooling en de uitvoering van de werkzaamheden van het operationele metadata management.

Break-out sessie tijdens BI Symposium 2015

BI Symposium 2015Tijdens één van de break-outs van het BI Symposium op 23 november 2015 in Spant! Bussum ging Marc Govers, Management Consultant Business Intelligence & Analytics in op hoe deze drie aspecten met elkaar samenhangen en hoe men daarmee tot succes kan komen. U kunt de presentatie downloaden. 

 Meer weten over metadata management

Meem voor meer informatie over datamanagement contact op via onderstaande gegevens.