Politieke aandacht voor ICT

Infographic Lemniscaat ICT in organisaties

Profielfoto Harm Pul SogetiHarm Pul - We leven in de periode “Na Elias”. De parlementaire commissie Elias heeft in het najaar van 2014 pijnlijk vastgesteld dat “De rijksoverheid haar ICT-projecten niet onder controle heeft”.

De tweede conclusie van dit onderzoeksrapport luidde: “De politiek beseft het niet, maar ICT is overal.” Deze maand worden de Provinciale statenverkiezingen gehouden. Dit zijn de eerste verkiezingen na de publicatie van boven genoemd onderzoeksrapport. De nieuwsgierigheid was gewekt. Bij hoeveel partijen in de provincies is er nu meer besef dat ICT overal is en hebben zij aandacht voor de interne ICT in het provinciehuis?

Want zonder aandacht voor ICT ook geen regie op ICT en ook geen grip op ICT!

Hoeveel aandacht is er in de verkiezingsprogramma’s voor het onderwerp ICT?

Het onderzoek richt zich op de 6 grootste (landelijke) partijen. Al deze politieke partijen hebben in één of meer provincies mimimaal één alinea opgenomen over dit onderwerp in hun verkiezingsprogramma. In alle provincies hebben één of meer partijen binnen die provincie aandacht voor ICT. In zijn totaliteit is er iets geschreven in 32 verkiezingsprogramma’s. Dat is een score van 44%.

Welke partijen geven in welke provincies aandacht aan ICT in hun verkiezingsprogramma?

Wat voor aandacht geeft men aan het onderwerp ICT?

De aandacht voor ICT in de verkiezingsprogramma’s is  onder te verdelen in de volgende belangrijkste categorieën:

  • Beschikbaarheid internetverbinding en kennis bij de burger is 16 keer aangegeven.
  • ICT-sector als motor voor de provinciale economie is 14 keer opgenomen.
  • Open data: 9 keer benoemd. Vooral D66 is een groot voorstander van het beschikbaar stellen van open-provincie-data.
  • ICT als middel voor de interne organisatie van de provincie is in 5 verkiezingsprogramma’s in 3 provincies opgenomen. De provincie Flevoland scoort daarmee met 2 partijen het hoogste.

Welk standpunt nemen deze partijen dan in over de interne ICT in het Provinciehuis?

Welgeteld dus in 3 provincies aandacht voor de interne ICT in het provinciehuis. Deze aandacht richt zich vooral op het efficiënt uitvoeren van de activiteiten binnen de muren van het provinciehuis. Geen van de gemaakte statements heeft een relatie met de problematiek zoals geschetst in het rapport Elias. Dat betekent enerzijds dat er nog steeds geen aandacht is binnen de politiek voor falende ICT-projecten, met verspilling van belastinggeld tot gevolg. Anderzijds, misschien nog wel belangrijker worden daardoor tal van kansen die voor het oprapen liggen niet geadresseerd en verzilverd.

In deze verkiezingen kunnen de Nederlandse kiezers dus nog niet hun stem (mede) laten te bepalen door de visie van de politieke partijen op ICT.

Politiek beseft het niet

De tweede conclusie van Elias “De politiek beseft het niet, maar ICT is overal”, blijkt tijdens deze verkiezingen dus nog steeds valide. Gezien de potentiële besparingen en kansen die het rapport biedt, verdient dit onderwerp in de komende verkiezingen echt meer aandacht.

Wat levert die aandacht dan op?

Aandacht in de politiek voor ICT zorgt voor minder verspilling. Nooit eerder was het zo eenvoudig en bereikbaar om middels ICT besparingen door te voeren. Voor de komende verkiezingen ligt er dus de kans voor alle partijen om op deze manier stemmen te winnen!

Breder getrokken: Hoe krijg je die aandacht in het bestuur van organisaties?

Niet alleen in de politiek ontbreekt het aan aandacht voor ICT. Ook in tal van organisaties is de portefeuille ICT onvoldoende geïntegreerd in het bestuur. En toch begint het bij de aandacht op dat niveau. Vanuit die aandacht is het mogelijk om serieus regie te voeren. En met die regie krijg je grip op enerzijds de kosten van en anderzijds de innovatie door ICT.

Hiermee breng je een continue proces op gang van inventariseren (weten wat er kan en nodig is), bepalen (verantwoord keuzes maken), sturen (kosten- en risicobewust) en beheren van de informatievoorziening (kostenbewust en toekomstvast).

Dit klinkt eenvoudig, maar doe het maar eens. Want dit gaat enerzijds over het besturen, maar gaat natuurlijk ook over de wijze waarop het Informatiemanagement dag-dagelijks wordt ingevuld. Om vanuit professioneel Informatiemanagement de juiste grip op ICT te leveren, is het van belang om oog te hebben voor de onderstaande succesfactoren:

  • Betrokkenheid, vertrouwen & mandaat Informatiemanagement. De rol die de Informatiemanager kan en mag spelen in de organisatie
  • (Keten-) samenwerking & partnering Inzicht in de keten, de onderlinge samenwerking, afspraken en taakverdeling
  • Cultuur, veranderingbereidheid en -vermogen van de organisatie. De wijze waarop betrokkenen bereid zijn mee te gaan in veranderingen en hier actief aan willen bijdragen
  • Transparante besluitvorming, eigenaarschap, & opdracht geverschap. De wijze waarop besluiten worden genomen en hoe de sturing op de naleving ervan wordt uitgevoerd.

Kansen voor politieke partijen

Grofweg één op drie politieke partijen benoemt het onderwerp ICT in haar verkiezingsprogramma. En slechts 3 van de 72 verkiezingsprogramma’s hebben aandacht voor de wijze waarop ICT wordt ingezet binnen de muren van het provinciehuis. Zeker na het uitkomen van het rapport Elias was de verwachting dat er al meer aandacht zou zijn voor dit kansrijke onderwerp. Maar voor de komende verkiezingen liggen hier voor alle politieke partijen dus absoluut kansen!

Zonder aandacht voor ICT ook geen regie op ICT en ook geen grip op ICT!

Meer informatie over Informatiemanagement

Meer weten over het onderzoek of vakmanschap van de Informatiemanager? Email dan met Harm Pul of bel hem T: +31 886 606 600