Presentaties DYA Dag 2019 beschikbaar

DYA-Dag-2019-Presentaties

Op 22 maart vond in Utrecht de jaarlijkse DYA Dag plaats. Meer dan 200 architecten namen deel aan het programma met o.a. keynotes van het Openbaar Ministerie en Bol.com. Het centrale thema 'Ecosystemen' en de invloed daarvan op de enterprise architectuur werd op diverse manieren belicht. De presentaties van de diverse sprekers en break-outs zijn nu beschikbaar. 

Ecosystemen en architectuur

Moderne technologie maakt nieuwe vormen van samenwerking mogelijk, en nodig. Waarde voor klanten wordt steeds meer gevormd in netwerken van samenwerkende partijen in plaats van door een bedrijf alleen. Een belangrijke succesfactor is dan ook flexibel en effectief kunnen samenwerken met allerlei partijen en daar ook snel in kunnen bewegen.

Deze manier van werken van organisaties heeft ook grote consequenties voor de enterprise architectuur (i.e. de structuur van producten/diensten, processen, organisatie, informatie-uitwisseling, en systemen).  

De sprekers belichtten het thema vanuit verschillende kanten: ecosystemen van organisaties, maar ook ecosystemen binnen organisaties.

Breakout sessies nieuwe technologie

De bezoekers kregen vervolgens een deep-dive in vier parallelsessies. Sogeti-experts gingen verder in op de onderwerpen en nieuwe technologie . 

Visueel verslag DYA Dag 2019

Een visueel verslag van de DYA Dag geeft een compleet overzicht van de bijeenkomst:

 

Meer weten over Ecosystemen en Architectuur?

Heb je vragen naar aanleiding van het thema  of andere Architectuur-thema's?  Neem dan  contact met op met Marlies van Steenbergen.