Presentaties seminar: Hack to the Future, over secure software [DOWNLOAD]

Hack to the Future seminar presenaties met kalkoen

Naarmate organisaties meer vertrouwen op IT-systemen, des te belangrijker wordt het thema: Cyber Security.

Hack to the Future seminar presenaties met kalkoenNieuwe manieren van werken en toenemende interactie met de buitenwereld zetten informatiebeveiliging in een nieuw daglicht. De bescherming van essentiële bedrijfsmiddelen is verworden tot een maatschappelijk thema en verschuift van een gedelegeerd probleem naar een vast agendapunt in de bestuurskamer.

Bedreigingen zijn aan de orde van de dag. Het is daarom zaak om security-kennis permanent beschikbaar te hebben.

Presentaties "Hack to the Future"

Op 23 juni 2015 verzorgde Sogeti Cyber Security het seminar: "Hack to the Future." Het Seminar ging over de ontwikkelen van secure software en de veranderingen die dit teweeg brengt voor de business. Hieronder vindt u een kort verslag en de beschikbaar gestelde presentaties.

De cijfers van de Nationale IT-Security Monitor

Peter Vermeulen van onderzoeksbureau PB7 presenteerde de meest opvallende cijfers van het Nationale IT-Security Monitor 2015. Het onderzoek brengt in kaart hoe Nederlandse organisaties omgaan met IT-beveiliging.

Standaard software ontwikkeling bij de overheid

Ad Reuil, van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) vertelde over Secure Software Development (SSD), de facto standaard voor software ontwikkeling binnen de overheid. SSD ontpopte zich tot een nuttige leidraad die ook buiten de overheid toepasbaar is, onder andere door de aansluiting met andere normen zoals: Owasp, het NCSC en andere standaarden.

Security integratie bij ING

Bas Beijer van ING liet zien hoe zijn afdeling: DEV/OPS, Security integreert en daardoor snel veel software op de markt brengt zonder dat Cyber Security in het gedrang komt.

Achmea als betrouwbaarste verzekeraar van Nederland

Dejana Jevtic - Grbovic van het Security Prevention Team van Achmea presenteerde hoe Security wordt beschwouwd als een enabler van haar business. Haar Red-team test, gevraagd en ongevraagd, de eigen infrastructuur en applicaties op Security. Niet alleen zorgt dit voor awareness rondom Security, maar draagt haar team ook bij aan de wens van Achmea om de betrouwbaarste verzekeraar te zijn van Nederland.

Patronen achter terugekerende Security fouten

Marinus Kuivenhoven van Sogeti liet zien dat veel Security fouten in de loop van de afgelopen decennia steeds weer opnieuw worden gemaakt. Marinus nam ons mee in de patronen achter deze fouten, zoals hackers dit ook doen. Zo kunnen deze fouten bij de basis worden aangepakt.

Terloops overtuigde hij ons dat video, apps en andere leermedia het leren niet gemakkelijker maken. Onderzoeken, improviseren, verkennen en fouten maken, gecombineerd met het menselijk voorstellingsvermogen, levert betere en veiligere resultaten op.

Meer informatie over secure development?

Wil je meer weten over secure development of Sogeti Cyber Security? E-mail dan met Rogier van Agt of bel hem via: tel: +31 886 606 600.

Of meld je aan voor ons volgende Security event op 24 september 2015 met het thema: Identity & Access Management