Presentaties van BI Symposium 2015 beschikbaar [DOWNLOADS]

Presentaties BI Symposium 2015

Nieuwe technologieën zorgen voor een extreme versnelling en verandering van organisaties en hun klanten. Met Internet of Things en Big Data neemt de hoeveelheid informatie alleen maar progressief toe. Om bij te blijven in dit data-gedreven tijdperk moeten organisaties een gegevensobsessieve aanpak ontwikkelen. Dat was de boodschap van het 15e BI Symposium op 23 november met als thema ‘The Age of Data Obsession – Van Big Data naar Real Value’.

Diverse keynotes, sprekers van break-out sessies en technologiepartners lieten in Spant in Bussum zien wat een gegevensobsessieve aanpak inhoudt en oplevert. De presentaties van de diverse sprekers kunt u nu downloaden. 

Keynotes BI Symposium 2015

Om bij te blijven in dit data-gedreven tijdperk moeten organisaties een gegevensobsessieve aanpak hanteren. Dat wil zeggen: moderniseren van hun informatieproductie; een versnelling van de bedrijfsprocessen en het toepassen van gegevens op alle aspecten van besluitvorming.  

Met IoT verzamelen we een immens grote hoeveelheis ('zillions") data.  Maar hebben we al deze data nodig? Wat is de toegevoegde waarde en wanneer hebben we genoeg data? Hoe ga je in de toekomst om met het analyseren van deze 'data overflow'? 

  • Best Practice van een data-gedreven organisatie: Datamanagement@SNS Bank N.V., Erwin Oppelaar, Senior Architect, SNS Bank 

Data is het bloed in de levensaders van SNS. Zonder data kunnen we niet bestaan. Tijdens zijn presentatie gaf Erwin uitgebreid inzicht in praktijkvoorbeelden van hoe de bank omgaat met datamanagement. (Deze presentatie is niet publiek beschikbaar, stuur een bericht naar bisymposium@sogeti.nl voor meer informatie.)

Honderden miljarden sensoren leveren zoveel data op dat het een onmogelijke taak lijkt om hier zinnige analyses op te kunnen doen. Onderzoek van IBM leert dat –nu al- 90% van alle data afkomstig van onze apparaten echter niet gebruikt wordt. De waarde in het Internet of Things wordt straks gecreëerd door de bedrijven die sensoren inlezen en analyseren, API’s creëren zodat verbindingen tussen diverse sensoren tot stand gebracht worden en op basis van de door de sensoren gegenereerde inzichten nieuwe business modellen creëren. 

Succesvolle big data klanten rapporteren een +47% hogere retailomzet per connected gebruiker, verhogen het slagingspercentage van leerlingen van 55 naar 78%, voorspellen met 92% nauwkeurigheid de uitslag van steekproefkeuringen en besparen 300 k$ per dag als gevolg van geoptimaliseerd onderhoud. Wat kenmerkt deze successen? Hoe kunt u uw data in intelligente actie omzetten?

  • Data en de consument, Rik Vera, inspirator (volgt)

De klant en consument centraal stellen is geen optie, maar een must. Met het vergaren en toepassen van Big Data kun je nog beter op die klantbeleving inspelen. Als de klant zichzelf centraal stelt, dan volg je hem. Zo eenvoudig is het. Rik Vera ziet het als zijn missie om organisaties te laten voelen wat de - zichtbare én onzichtbare - impact is van een steeds sneller evoluerende wereld op de mentaliteit, het gedrag en het verwachtingspatroon van de consument. (Deze presentatie komt binnenkort beschikbaar)

Break-out sessies BI Symposium 2015

Er zijn veel beloftes rondom Big Data. Iedereen praat erover maar hoe begin je zonder meteen een grote business case op te moeten stellen. Cortana Analytics Suite is laagdrempelig en een makkelijk toegankelijk Advanced Analytics platform om je ideeën op haalbaarheid te testen maar daarna ook door te groeien naar (grote) productie implementaties. 

Organisaties zijn zich er in toenemende mate van bewust dat goede gegevens gecombineerd met een goede gegevenshuishouding steeds belangrijker zijn geworden. Toch worstelen veel organisaties met het opruimen van hun data-puinhopen. Oorzaken zijn er legio aan te wijzen. Hoe kun je, rekening houdend met die oorzaken, komen tot een data strategie die helpt om van de ergste puinhopen af te komen?

Hoe gebruikt u uw data om meer te verkopen en uw klanten een hogere service te bieden? Met predictive customer intelligence kunt u gegevens van individuele klanten uit interne én externe bronnen automatisch analyseren en hun gedrag voorspellen. Daarmee doet u iedere klant het juiste aanbod op het juiste moment, via alle kanalen.

In Nederland besteden we een groot deel van ons Bruto Nationaal Product aan gezondheidszorg. Onze zorg staat internationaal gezien Hoe gaat de Parnassia Groep met de toename in omvang en complexiteit van de informatiebehoefte om, en welke rol speelt Business Intelligence hierbij? Hoe kunnen gemeenten en zorginstellingen nog meer toegevoegde waarde halen uit hun informatie? 

Om betrouwbare inzichten en kwaliteit te kunnen bieden is Business Intelligence testing onmisbaar. Wat is daarvoor nodig en welke aanpak is er mogelijk, met geautomatiseerde oplossingen? 

PowerBI. Je hoort het overal. Alleen, wat is het nou precies en wat kun je er mee? Je kunt er veel over vertellen of gewoon het laten zien. In deze ‘unplugged’ sessie is het laatste volop gedaan! 

Marc gaat in op de relatie tussen het voeren van een effectief metadatamanagement en de eisen die hiervoor gesteld worden aan de bijbehorende datagovernance en de mogelijkheden van moderne datamanagement tooling. Metadatamanagement is randvoorwaardelijk voor een goed gegevensdefinitiebeheer en daarmee de kennisopbouw van elke organisatie. 

Business Intelligence tools zijn data georiënteerd en niet gericht op besluitvorming over end-to-end processen. Process Mining maakt het mogelijk de werkelijk uitgevoerde processen automatisch en grafisch in beeld te brengen. Het biedt daarmee een uitstekende aanvulling op Business Intelligence. 

Bekijk een specifieke use-case waarin we laten zien hoe gestructureerde en ongestructureerde data realtime samenkomen vanuit in- en externe bronnen. Ervaar hoe Hewlett Packard Enterprise Converged Systems voor Microsoft Analytic Platform System (APS) en Sogeti’s industry solutions een innovatief platform vormen voor rapportage en visualisatie van data voor bijv. de Gezondheidszorg, Finance- en Retail sector. 

Organisaties verdrinken in dashboards. Tijdens deze presentatie worden 7 makkelijke manieren getoond om een meer data-gedreven organisatie te worden. 

Big Data verandert het landschap van analytics drastisch. Voortaan kunnen we niet alleen terugkijken op wat er gebeurd is en waarom, maar kunnen we dankzij Big Data technologieën als Hadoop ook vooruit kijken op wat komen gaat. Denk aan predictive maintenance, prescriptive analytics, fraude preventie en dergelijke. Maar voor dit soort initiatieven is naast de klassieke data ook nieuwe data nodig. Informatica helpt bij het inzichtelijk maken van data bronnen, bij het ontsluiten ervan en bij het beschikbaar stellen van gentegreerde datasets aan moderne analysetools.

Aan data geen gebrek. Maar de hamvraag is: wat doe je ermee? Of het nu gaat om terugkijken of vooruitkijken, analytics hebben vooral waarde als je ze kunt omzetten in actie. Dat vraagt het nodige van je bedrijfsprocessen en organisatie. Maar de beloning is de moeite waard; is het niet fantastisch om direct te kunnen anticiperen op de enorme hoeveelheden informatie? Wat is uw ambitieniveau als het gaat om data-analyse, wat zijn vandaag de praktische industrie-toepassingen met big data analytics en wat is de weg die u moet afleggen om dit te bereiken?

Bent u zover dat u self-service heeft omarmd? De volgende stap is om inzicht te krijgen in trends hoe computers u helpen in verdelingen in uw data. Deze stap vraagt meer dan alleen uw data; deze stap vraagt kennis van analytics en business. 

Alles in een centraal DataWarehouse zetten is niet langer een optie. Hoe ga je als organisatie om met deze data en welke beslissingen moeten worden genomen? D.m.v een business case maakt u kennis met CMPD. Hoe heeft de politie de data uit verschillende databronnen ingezet om de gehele organisatie -dus van korpsleiding tot agent- te voorzien van informatie?

Pyramid Analytics als self-service BI oplossing. Kom meer te weten over het succesvolle BI-project bij Stibat (Stichting Batterijen). Een geslaagd BI-project is niet vanzelfsprekend. Volgens Gartner slaagt zelfs 70% tot 80% van de BI-projecten niet. Wat is het geheim achter een succesvol BI-project? En wat betekent de self-service BI oplossing die zij in een kort tijdsbestek hebben geïmplementeerd voor de efficiency en alle gebruikers?

Meer weten over Data, Business Intelligence en Analytics?

Wilt u meer weten over één van de onderwerpen van het BI Symposium, bent u benieuwd naar een bepaalde presentatie of nieuwsgierig naar onze oplossingen en diensten op het gebied van Data, Business Intelligence en Analytics? Kijk dan op onze BI-pagina's of stel u vraag via onderstaand contact.