Van agile naar antifragile

Sogeti agile

Welke organisatie wil er nu niet agile zijn: lekker wendbaar, kunnen inspelen op veranderingen en anticiperen-as-a-service? Maar is agile wel genoeg?

Niet voor niets omarmen steeds meer organisaties, ook in Nederland, de principes achter Continuous Delivery en DevOps. Beide bewegingen kunnen de sleutel zijn tot een veerkrachtige (antifragile) organisatie. Maar wat is antifragile eigenlijk en wat is het grote voordeel van een antifragile organisatie?

Continuous Delivery en DevOps kunnen een grote bijdrage leveren aan het veerkrachtig maken van een organisatie. Beide bewegingen richten zich op optimale samenwerking binnen de IT-leveringsketen (dus inclusief development, test en operations/beheer), met agile- en lean-principes als startpunt. Je realiseert je producten volgens agile-principes (Scrum) in sprints, werkt met korte feedback loops en hebt de klant lekker dicht tegen je aan zitten. Maar is dat voldoende om ook tegen een stootje te kunnen?

Antifragile is: leren van fouten

Okay, je kunt als organisatie snel reageren op onvoorziene veranderingen. Daarnaast kun je met kleine stappen en persoonlijke communicatie risico's zo snel mogelijk identificeren om ze direct weg te werken. Maar daarmee heb je nog geen veerkrachtige organisatie. Veerkrachtige organisaties leren én groeien juist op basis van veranderingen, onzekerheden en fouten, in plaats van deze te maskeren. Nassim Nicholas Taleb omschrijft deze situatie binnen organisaties prachtig als antifragile.

Antifragile is: meer dan robuust

Een fragile organisatie is wellicht het laatste dat je wilt. Zie het als een verhuisdoos waar met grote letters ‘breekbaar’ op staat. Laat je die vallen, dan heb je een probleem. Een probleem van bijvoorbeeld honderden glasscherven. Wat is dan het tegenovergestelde van fragile: robuust? Eigenlijk niet, want robuust is neutraal. Dat betekent dat er in een robuuste organisatie niets gebeurt. Veranderingen kunnen dus ook niet worden geabsorbeerd, want er gebeurt écht niets.

Antifragile is: meer dan agile

Is flexibel dan het tegenovergestelde van fragile? Een flexibele organisatie kan met ingecalculeerde veranderingen omgaan. En aan de andere kant is er ook agile als mogelijke tegenhanger van fragile. In deze situatie kan een organisatie ook onvoorziene veranderingen opnemen. Maar de werkelijke tegenpool van fragile is antifragile. In die toestand kun je niet alleen (onvoorziene) veranderingen absorberen, maar deze veranderingen en mogelijke oneffenheden direct gebruiken om vooruitgang te boeken. Zo kom je als organisatie in een nog betere situatie terecht. Het leereffect en de veerkracht die hieruit spreekt, zijn kenmerkend voor antifragile organisaties.

Antifragile is: Netflix

Een prachtig voorbeeld van een antifragile organisatie is Netflix. De productieomgeving bij Netflix is uitermate bedrijfskritisch, want zijn complete primaire proces (de levering van films/series via internet) is hiervan afhankelijk. Betrouwbaarheid is dus nogal een issue. Netflix gebruikt de tool Chaos Monkey om deze betrouwbaarheid te optimaliseren. Deze destructieve agent haalt mogelijke gaten in het (productie)systeem naar boven door willekeurige componenten gewoonweg onderuit te trekken. De tool wordt geïnstalleerd in de (productie)omgeving op het moment dat het team klaar staat om problemen direct op te lossen. Het team leert hierdoor op zeer effectieve wijze van fouten of imperfecties en kan deze direct herstellen. Dat gebeurt allemaal met het doel om de productieomgeving zo veerkrachtig mogelijk te maken.

Organisaties die DevOps succesvol hebben omarmd, zijn niet zozeer agile, maar vooral antifragile. Zij kunnen tegen een stootje en zijn tegelijkertijd in staat om snel en doeltreffend veranderingen op te nemen. Dat is toch handig in tijden van onzekerheid en instabiliteit in de markt. Steeds meer organisaties zien dat DevOps waardevol is als de organisatorische en culturele driver achter continuous delivery. Hiermee biedt DevOps een welkom perspectief voor organisaties die de agile-ontwikkelmethode inmiddels hebben omarmd en die graag de stap willen maken naar organisatiebrede wendbaarheid én veerkracht.

Wilt u ook een stap verder met agile? Stuur dan een e-mail naar Floor Hählen of bel +31627746216.