Vijf vragen aan TMap Dag Keynote Mark Buenen

5 vragen over world quality report op TMap Dag

De auteur van het World Quality Report over de toekomst van testen en kwaliteitszorg. Mark Buenen gaat tijdens zijn TestTalk bij de TMap Dag op 29 september in op de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Wij stelden hem alvast vijf vragen daarover. 


1.Hoe staat Nederland ervoor op het vlak van testen en kwaliteitsborging?

Uit de inmiddels zevende editie van ons World Quality Report (WQR) blijkt dat met de verdergaande digitalisering van onze samenleving het belang van testen en kwaliteitsborging aanzienlijk toeneemt. Dat is op zich niet vreemd, maar het brengt wel grote uitdagingen met zich mee. Zo geeft het merendeel van de organisaties aan dat verandering van applicatiefunctionaliteit hun grootste uitdaging is. Om controle te krijgen over de stroom aan nieuwe applicaties geven organisaties op jaarbasis 9% meer uit aan testen en kwaliteitsborging. In de Benelux is dat 11%. Het WQR-rapport geeft jaarlijks inzicht in de actuele stand van zaken op het gebied van kwaliteitsborging en software testen in verschillende sectoren en regio’s wereldwijd.

2.Is snelheid van onze digitale transformatie de enige uitdaging?

Nee, zeker niet. Snelheid gaat ook gepaard met klantgerichtheid. Hoe zorg je ervoor, dat de hele organisatie in dienst staat van de ultieme klantervaring? En welke nieuwe technologie en veranderingen zijn daarbij nodig? Wat betekent dat voor de integratie van klantapplicaties, apparaten en business systemen die steeds complexer wordt? En uiteraard moet de digitale transformatie ook zo ingericht worden dat veiligheid wordt gewaarborgd.

3.Wat is jouw antwoord op deze vragen?

Uit ons onderzoek blijkt dat de rol van kwaliteitszorg en testen daarbij een cruciale rol speelt. Met als belangrijkste doel het op peil houden of verbeteren van de reputatie van de organisatie. De positionering van kwaliteitszorg en testen in de organisatie is daarbij belangrijk. Dat betekent een verschuiving van achteraf opsporen van fouten in de systemen naar ‘customer value based testen’. En het bieden van zekerheid en voorspellende waarden in relatie tot te verwachten bedrijfsresultaten. Zo kunnen we voorspellen dat bijvoorbeeld het verkorten van de reactiesnelheid van een app tot 15% meer omzet kan leiden. Een directe relatie leggen tussen de IT-kwaliteit en het bedrijfsresultaat wordt nog nauwelijks gedaan. Ook het traditionele Testing Centers of Excellence model moet worden aangepast aan de Agile en DevOps werkwijze. Verder is het zaak dat competenties van de testing experts worden uitgebreid. Zo blijkt ook uit ons onderzoek dat er komende tijd veel nieuwe functies ontstaan zoals de Software Development Test Engineer die DevOps en Agile in de genen heeft..

4.Is dat voldoende om de snelheid van de digitale transformatie bij te houden?

Wat opvalt in ons onderzoek is dat 34% van de organisaties in de Benelux aangeeft dat het testen van applicaties in bijna de helft van de projecten volledig geautomatiseerd is. Op wereldwijd niveau is dat bij slechts 19% van de organisaties het geval. Daarmee durf ik de stelling aan dat Nederlandse organisaties zich terdege bewust zijn van de snelheid van de digitalisering en de kortere levenscyclus van applicaties. Tegelijkertijd is nog veel terrein te winnen. Kwaliteit moet meer integraal onderdeel worden van alle disciplines. Dus kwaliteitsborging eerder in het het proces van software-ontwikkeling adresseren. Verder kunnen voorspellende analyses ons echt meer gaan helpen bij voortdurende kwaliteitsmonitoring en proactief ingrijpen..

5. Wat levert een bezoek aan TMap Dag 2015 op?

Zoals ik al zei, er valt nog veel te verbeteren in ons vak in relatie tot de digitalisering van onze samenleving. De TMap Dag inspireert om daarmee aan de gang te gaan! Bovendien krijg je praktische oplossingen aangereikt hoe je kwaliteits- en testtrajecten efficienter kan organiseren en uitvoeren. Zowel in de vorm van advies als concrete cases uit de dagelijkse praktijk van bedrijven die vooroplopen zoals de Rabobank, NS en de Belastingdienst. We presenteren eveneens de belangrijkste lessen uit de praktijk van een jaar na de lancering van het nieuwe TMap. En last but not least, ervaringen uitwisselen met honderden vakgenoten is altijd nuttig en aangenaam! Bekijk hier het programma.

Benieuwd naar de TestTalk van Mark?

Wil je meer weten over wat er verteld is tijdens de TMap Dag 2015 of meer informatie over het WQR? Bekijk dan de presentaties of neem contact met ons op.