Waarom is de Functioneel Beheerder de ideale T-shaped professional?

FB als Tshaped professional

Steeds meer organisaties werken met interdisciplinaire, crossfunctionele, zelfsturende teams.

Verschillende disciplines werken met elkaar samen om de informatiesystemen snel te kunnen aanpassen aan de steeds veranderende informatie-behoeften van de organisatie. Van de teamleden wordt verwacht dat ze ‘T-shaped’ zijn om maximale productiviteit te realiseren.

Dit is de ideale positie voor de traditionele functioneel beheerder. Maar wat is T-shaped? En welke competenties heeft de functioneel beheerder die hem tot een ideale T-shaped professional maken?

Rol van Functioneel Beheer in DevOps

De functioneel beheerder is in een DevOps georiënteerde organisatie product-owner of DevOps engineer. Een plek waar hij meerdere rollen moet kunnen aannemen en verschillende taken moet kunnen uitvoeren. Ook die van andere teamleden die vroeger de rol van functioneel ontwerper, informatie analist, ontwikkelaar of tester hadden. Om dit te kunnen doen moet elke DevOps engineer een T-shaped professional zijn.

Wat bekent ‘T-Shaped’?

In 2009 publiceerde Jim Spohrer van IBM een artikel over de T-shaped professional. IBM wilde een organisatie van ‘Adaptive Innovators’ realiseren. Het uitsluitend beschikken over kennis en expertise op het eigen vakgebied is niet meer voldoende. Het is ook nodig basiskennis te hebben van de verbindende vakgebieden om een goede gespreks- en samenwerkingspartner te zijn.

Basiskennis en specialistische kennis 

De nieuwe samenwerkende, innovatieve, ondernemende en resultaatgerichte medewerker heeft specialistische kennis op het eigen vakgebied (de verticale poot van de T) en basiskennis van aanpalende technologische terreinen of meer algemene disciplines als bijvoorbeeld bedrijfskunde (de horizontale poot van de T).

Bron: Tim Spohrer, IBM

Competenties van T-shaped Functioneel Beheerder

De kenmerken van de T-shaped professional zijn al van toepassing op de functioneel beheerder. De toenemende complexiteit van het applicatie-landschap en uitbesteding van IT taken hebben hem in de afgelopen jaren gevormd tot een breed georiënteerde specialist. De functioneel beheerder heeft van oudsher vele petten op: probleemoplosser, opsteller van functionele specificaties, projectparticipant, acceptatietester en implementatiespecialist. Zijn vakkennis en functionele kennis van de applicatie die hij beheerde waren al snel niet meer voldoende. Hij was genoodzaakt zich breder te gaan ontwikkelen en zich te richten op de competenties die horen bij de horizontale poot van de ‘T-shape’.

Nadruk leggen op persoonlijke vaardigheden

Als lid van het DevOps team stelt hij samen met de gebruikers user stories op, bepaalt de impact op de systemen in de informatieketen, beoordeelt ontwikkelresultaten, voert acceptatietesten uit, zorgt voor een soepele integratie van de opgeleverde functionaliteit en lost storingen op.

Niets nieuws onder de zon?

Je zou zeggen niets nieuws onder de zon. Ware het niet dat de traditionele Functioneel Beheerder dat nu samen doet met alle teamleden die voorheen in verschillende afdelingen bij business of IT werkzaam waren. Hij moet in staat zijn taken van andere teamleden over te nemen, met hen samen te werken en voortdurend alert te zijn op verbeteringen. De nadruk komt meer te liggen op persoonlijke vaardigheden.

De ideale Functioneel Beheerder is dus T-shaped

Aangezien de professioneel Functioneel Beheerder van oudsher al diverse rollen invulde, kennis heeft van verschillende systemen, ketengeoriënteerd is en beschikt over de noodzakelijke t-shaped competenties is hij een onmisbare schakel in de DevOps organisatie.

Meer weten over T-shaped en FB? 

Meer weten over wat de T-Shaped FB'er voor u kan betekenen? En hoe functioneel beheer bij optimaal gebruik kan bijdragen aan het rendement van uw IT? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.