Wat is de meest gebruikte testdesigntechniek binnen high-tech?

High-tech testtechniek

Tom van de Ven en André Verschellling - Testen in de high-tech wereld vraagt om een pragmatische aanpak. Bij het vormen van een teststrategie komen dan diverse onderwerpen aan de orde.

In aanloop naar het High Tech Test event op 27 november 2014 wordt u geïnspireerd door High Tech testspecialisten op een aantal van deze onderwerpen.

Kookboek

Een testcase maken met een testdesigntechniek is als het volgen van een recept. De juiste ingrediënten en het correct volgen van de bereidingswijze leveren een mooie set testgevallen op. Binnen de high-tech wereld hebben we met Sogeti's boek Testing Embedded Software een uitgebreid kookboek. Testdesigntechnieken als “evolutionary algorithms” of “classification tree diagram” vergen tijd (en zeldzame ingrediënten) om uit te werken. Welke testdesigntechniek wordt nu het meest gebruikt?

Natuurlijke keuze

De zoektocht naar de meest gebruikte testdesigntechniek start met een lijst van mogelijke criteria:

  • Moeilijkheidsgraad in gebruik
  • Snelheid van resultaat (testcases)
  • Voorwaarden van de testbasis

Een techniek kan goed of slecht scoren op de verschillende invalshoeken. Hoe kunnen we hieruit nu de meest gebruikte techniek halen?

Een voorbeeld van een testobject is een IO-bord met een stroomvoorziening en twee IO punten. Voor dit bord is een opstartsequentie bekend. Ook is bekend welke spanning gemeten moet worden, binnen een gestelde tijd. De praktijk leert ons dat deze “requirements” al direct te gebruiken zijn als eerste snelle controle van een testobject. Zet op een rij welke elementen gecontroleerd moeten worden bij een specifieke actie en de eerste set testgevallen is geboren. Een natuurlijke keuze dus!

De winnaar is …

Het maken van de set controlepunten is direct de inzet van een testdesigntechniek (al dan niet bewust). Deze zogenaamde “checklist” wordt dan ook veel gebruikt. Het is een pragmatische manier om basis-testactiviteiten te structureren. De checklist mag met stip op nummer één als het gaat om de meest gebruikte testdesigntechniek. Ook hier wint de pragmatiek het van het gebruik van een complexere testdesigntechniek.

Na het inzetten van de checklist gebruik je andere testdesigntechnieken om test cases te verfijnen of uit te breiden, zoals bijvoorbeeld:

  • State transition test; naast het opstartgedrag van het IO-bord, is er ook een “standby”, “power-off” en “in-use” toestand gedefinieerd, de overgangen tussen deze toestanden is hiermee heel goed af te testen.
  • Statistical usage test; met klant en/of eindgebruiker gegevens wordt een reëel gebruik van het systeem gesimuleerd, misschien nog wel beter dan puur de functionaliteit afdekken met testen.

Erkenning van de checklist

De checklist is de meest gebruikte testdesigntechniek zonder dat we het altijd door hebben. De pragmatische insteek levert een grote bijdrage aan de populariteit in (onbewust) gebruik.

Naast de checklist hebben we een kookboek vol testdesigntechnieken om testgevallen mee te maken. Een checklist is niet het meest moeilijke recept, maar het gebruik ervan mag best meer benoemd worden.

Benieuwd naar Quick start testen?

Het gebruik van een checklist past bij onze Quick start testen aanpak. Ook benieuwd naar uw beste recept in testen? Neem dan contact op met Wim Verheijen of meld u aan voor het High Tech Test Event op 27 november waarin u kunt leren van andere organisaties.

Deze blog is onderdeel van een serie onderwerpen rondom High Tech testen die tijdens het High Tech Test event aan bod komen. Lees hier de blog over het testen van een nanosateliet met gezond verstand.